Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PAF6 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Forma studia

projekce, jen výjimečně diskuse s pedagogem

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Obsah kurzu

Projekce krátkých či celovečerních filmu spojená s úvodem a následnou analýzou shlédnutého filmu z režijního a scénáristického pohledu.

Předmět spočívá v projekcích současných krátkometrážních hraných filmů z evropských filmových škol (National Film School of Denmark, Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin, Konrad Wolf Film University of Babelsberg, La Femis, London Film School, PWSFTViT - The National Film, Television & Theatre School). Jednotlivé studentské filmy byly promítány či oceněny na významných světových filmových festivalech.

Projekce studentských filmů bude prolínána s projekcemi absolventských a prvních celovečerních filmů nastupující generace evropských filmařů, jejichž snímky prezentují myšlenkově i formálně ambiciózní autorské pohledy.

Po projekcích vždy následuje formální a dramaturgický rozbor daného díla.

Doporučená nebo povinná literatura

David Mamet: On Directing Film, ISBN 0140127224

Jean-Claude Carriere: Vyprávět příběh, ISBN 978-80-905624-2-4

Jon Boorstin: Tajemství filmové řeči, ISBN 978-80-7617-619-5

Linda Aronsonová: Scénář pro 21. století, ISBN 978-80-7331-314-2

David Bordwell, Kristin Thompsonová: Umění filmu, ISBN 978-80-7331-217-6

Michael Rabiger: Directing: Film Techniques and Aesthetics, ISBN 0240805178

Judith Weston: The Film Director's Intuition: Script Analysis and Rehearsal Techniques, ISBN 0941188787

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na projekcích a následné diskuze. Zároveň textové zpracování zadaného filmového hesla či filmového profilu se všemi náležitostmi, který uchazeč musí umístit podle daných kritérií na českou mutaci serveru Wikipedie.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů