Seminář filmové hudby a zvuku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SFHZ1 zápočet 2 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

První část společného semináře Katedry režie FAMU, Katedry zvukové tvorby FAMU a Katedry skladby HAMU. Studenti 1. ročníku magisterského studia těchto kateder společně připravují auditivní složku filmového díla, jehož literární, dramaturgická a režijní část vznikají paralelně v rámci Semináře krátkého filmu pod režijním vedením studentů katedry režie. Studenti společně uvažují nad zvukovou/hudební koncepcí budoucího audiovizuálního díla a připravují její realizaci pro zimní semestr následujícího studijního roku v rolích zvukových / hudebních dramaturgů, sounddesignerů a skladatelů filmového soundtracku. Hlavním cílem předmětu je zařadit uvažování o zvukové / hudební koncepci ihned do počáteční fáze práce na filmu. Výsledkem první části je přímá zkušenost s tvorbou zvukového designu, respektive hudebního doprovodu filmu v dramaturgicko - přípravné fázi.

Výsledky učení

Student se naučí analyzovat potenciál zvukové/hudební stopy jakožto složky, přispívající k dramaturgii díla rovnocenně jako obraz či text dialogu.

Student je schopen posoudit míru stylizace soundtracku, včetně možnosti úplné absence hudby.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou vyžadovány.

Literatura

Ústřední studijní pomůckou je rozpracované filmové dílo studentů 1. ročníku magisterského studia katedry režie. Je vhodné, aby studenti vešli ve vzájemný kontakt ve vztahu k předmětu semináře již dříve v rámci bakalářského studia, např. formou společných setkání v rámci 1. ročníku bakalářského studia. Další materiály ke studiu mohou být zadávány individuálně v návaznosti na jednotlivé filmové projekty studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Společné zhodnocení kvality realizace dílčí složky výsledného audiovizuálního díla

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů