Realizační dílna 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV5 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Videodokument do 21.12.
  2. ročník Bc. - hotový scénář k bakalářskému filmu do 21.12., příprava natáčení

1.ročník MgA. - rozepsaný scénář Absolventského filmu

  1. ročník MgA.- příprava a natáčení Absolventského filmu

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů, scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Vedení ročníku, či dílny není otázkou pouhé pedagogické náplně. Hlavní pedagog vytváří pro studenta klima, které je zásadní pro jeho rozvoj, jde s kůží na trh nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Má nad adepty reálnou moc a do značné míry vládne nad jejím osudem nejen uměleckým. K tomu několik postřehů: A/ empatie. Není úkolem pedagoga zformovat studenta, ten se formuje sám nabitou zkušeností. Pedagog mu umožňuje cestu, otevírá možnosti. Nepokouší se mu tuto cestu zprůchodnit, ani předšlapat. Diskutuje a argumentuje. Oba jsou rovnocennými partnery. Vciťuje se do adeptových východisek, do jeho potenciálu. Vede ho po jeho cestě, ne po své. B/ inspirace a provokace. Pedagogův přístup je stimulující. Učí adepta vidět, hledat, pátrat, pronikat a totéž se od něj učí i on sám. Provokuje jeho imaginaci, přesnost a hloubku vidění, opravdovost přístupu. Vzájemná výměna je tvořivá. Pedagog překvapuje, aby byl sám překvapován, nejde tedy jen o jakýsi dozor, adepti jsou dospělí a svéprávní lidé. Pedagog je studentovi výzvou, zrovna tak jako student pedagogovi. C/ profesionalita a odpovědnost. Adept režie se musí podřídit limitům filmové výroby. Je v něm iniciován profesionální přístup, jenž se ovšem nesmí stát falešným zaklínadlem. Je především prostředkem zvládnutí praxe, ne cíle. Cílem je především adeptův umělecký a osobnostní růst a rozvoj.

Ve všech dílnách se projeví zkušenosti studentů, kteří se účastnili zahraničních stáží, formou prezentace stáže a následné diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavek pro splnění zápočtu :

80% aktivní účast

napsání scénáře a natočení předepsaného filmového útvaru pro daný ročník

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů