Konzultace k diplomové práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KODP2 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek BOUDA, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Jiří DUFEK, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Student dokončuje téma své práce s vedoucím katedry, dílen nebo jiným dle svého výběru zvoleným pedagogem katedry režie. Do konce zimního semestru má student již hotovou rozvahu diplomové práce a má vybraného vedoucího práce.

Výsledky učení

Student si osvojuje dovednost zvolit a uchopit dané téma v teoretické diplomové práci, která má ucelený rozsah 40 stran.

Předpoklady a další požadavky

.

Literatura

Doporučená literatura:

WAJDA, Andrzej. Moje filmy. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. 231 s. ISBN 80-7198-126-5.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967. 670 s. : fot.

KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 2.dopl. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta, 2002. 230 s. ISBN 80-7331-896-2.

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA. Problematika filmových dramatických forem : výběr literatury. 1.svazek. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 261 s.

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA. Problematika filmových dramatických forem : výběr literatury. 2.svazek. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 203 s.

LINDGREN, Ernest. Filmové umění : úvod do filmového hodnocení. Praha: Československý státní film, 1961. 215, [20] s. fot. příl. : obr.

GAREL, Alain. Hudba a film. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1999. 328 s. ISBN 80-85883-42-2.

ULVER, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Praha: Český filmový ústav, 1991. 322 s. ISBN 80-7004-071-8.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994. 98 s.

FELLINI, Federico. Dělat film. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 204 s.: fot.příl.

TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Československý filmový ústav, 1987. 204 s.: fot. a filmogr.

CIMENT, Michel. Loseyho kniha : rozhovory s filmovým režisérem. 1. vyd. Praha: Československý filmový ústav. 188 s.: fot., filmogr. ISBN 80-7004-025-4.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 155 s.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. O herecké technice. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta AMU Institut umění - Divadelní ústav, [1996]. 131 s. :. ISBN 80-7008-054-X il.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. 1. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. :. ISBN 80-86019-68-3 filmogr.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 229 s.

BAZIN, André. Co je to film?. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1979. 240 s.

Film je umění : sborník statí. Praha: Orbis, 1963. 286 s.: filmografie

KERR, Walter. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. 228 s.

ARISTOTELÉS. Poetika. 1. vyd. 123 s.

BERGMAN, Ingmar. Obrázky. 1. vyd. Praha: Havran, 2002. 233 s. :. ISBN 80-86515-21-4 (váz.) fot. a filmogr.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2001. 273 s. :. ISBN 80-85883-93-7 obr.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archiv, 1995. 211 s. ISBN 80-7004-081-5.

ÈJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Umenie mizanscény. 1. vyd. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. 477 s. :. ISBN 80-85455-69-2 fotogr.

NOVOTNÝ, David Jan. Chcete psát scénář?. I, Základy dramaturgie. 2., dopln. vyd. Praha: Ediční centrum AMU, 2000. 175 s. ISBN 80-85883-52-X.

VALUŠIAK, Josef. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. 2. vyd. Praha: Ediční centrum AMU, 2000. 59 s.

KULEŠOV, Lev Vladimirovič. Základy filmové režie. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 248 s. : 230 obr.

KULEŠOV, Lev Vladimirovič. Základy filmové režie. II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 250 s.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. 1, Situace. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020. 329 stran. ISBN 978-80-7331-540-5.

KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Cesta za příběhy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 136 s.

RABIGER, Michael. Directing : film techniques and aesthetics. 1st ed. Boston: Focal Press, 1989. 412 s. ISBN 0-240-80011-7.

MATHAUSOVÁ, Milena. 12 pádů scénaristiky : scénaristický slabikář. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 161 s. :. ISBN 80-7187-071-4 fot.

MONACO, James. Jak číst film : svět filmů, médií a multimédií (umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie). Praha: Albatros, 2006. 735 s. :. ISBN 80-00-01410-6 fot.

ARIJON, Daniel. Grammar of the film language. First edition. Los Angeles: Silman-James Press, 1991. 624 stran :. ISBN 1-879505-07-X ilustrace.

SMRŽ, Karel. Dějiny filmu. Praha: Družstevní práce, 1933. 784 s.: fot.

Hodnoticí metody a kritéria

Je klasifikována míra zájmu a účasti. Student již má zvolený název a vedoucího VŠKP.

Poznámka

Garant konzultuje některé práce. Dohlíží na fungování konzultací na katedře-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů