Konzultace k diplomové práci 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KODP2 Z 1 18S česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je ukázat schopnost uchopit dané téma v teoretické diplomové práci, která má ucelený rozsah 40 stran.

Forma studia

Konzultace, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Schopnost využít nabytých vědomostí a zkušeností během celého studia.

Obsah kurzu

Student dokončuje téma své teoretické diplomové práce s vedoucím katedry, dílen nebo jiným dle svého výběru zvoleným pedagogem katedry režie.

Do konce zimního semestru má student již hotovou rozvahu diplomové práce a má vybraného vedoucího práce. Do 28. února vloží do KOSU název a vedoucího VŠKP.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

A. Wajda: Moje filmy

J. Plazewski: Filmová řeč

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile : Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

M. Drvota: Základní složky filmu

F. Fellini: Dělat film

Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

M. Ciment: Loseyho kniha

J. Monaco: Nová vlna

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

R. Bresson: Poznámky o kinematografu

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

A. Bazin: Co je to film?

Film je umění (sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

Aristotelés: Poetika

I. Bergman: Obrázky

J. Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.. C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény I, II

D. J. Novotný: Chcete psát scénář?

J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L. V. Kulešov: Základy filmové režie

J. Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M.V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

M. Rabiger: Directing

M. Mathausová: 12 pádů scenáristiky

J. Monaco: How to Read a Film

D. Arijon: Grammer of the Film Language

K.Thompsonová a D. Bordwell: Dějiny filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Je klasifikována míra zájmu a účasti.

Student již má zvolený název a vedoucího VŠKP,tyto údaje jsou vloženy do KOSU do 28.2

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů