Scénář kruhu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCKR1 zápočet 2 50 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Obsah

Scénář pro první výstup ze semináře režie 4. Student vypracuje a průběžně konzultuje s pedagogem scénář

pro krátký film v jednom záběru ruční kamerou za využití celé scény v rozsahu 360 stupňů. Student při

přípravě scénáře dbá na logické rozvržení postav, věrohodné motivace jejich pohybu v prostoru, aby

fungovalo v souladu s prací s pohybem kamery a celkovým pojetím mizanscény.

Cvičení je zároveň plnohodnotným krátkým filmem. Od scénáře se očekává, že bude mít základní

parametry filmového vyprávění: konflikt, věrohodné postavy, dramatický vývoj a téma.

Výsledky učení

Student zlepšuje svoji dovednost vybudovat dramatickou situaci a dramatické postavy v

omezených podmínkách krátkého filmu a jednoty místa, času a děje.

● Student dokáže prostřednictvím scénáře srozumitelně nastínit tvůrčí záměr u složitého řešení

mizanscény

● Student zvládá skloubit koncept komplexní práce s vnitrozáběrovou montáží s vyprávěním

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje scénář, který průběžně konzultoval s pedagogem.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů