Scénář kruhu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCKR2 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Obsah

Scénář pro druhý výstup ze semináře režie 4. Student vypracuje a průběžně konzultuje s pedagogem scénář

pro krátký film v jednom záběru za využití jízdy/jeřábu a pokrytí celé scény v rozsahu 360 stupňů. Student

při přípravě scénáře dbá na logické rozvržení postav, věrohodné motivace jejich pohybu v prostoru, aby

fungovalo v souladu s prací s pohybem kamery a celkovým pojetím mizanscény.

Cvičení je zároveň plnohodnotným krátkým filmem. Od scénáře se očekává, že bude mít základní

parametry filmového vyprávění: konflikt, věrohodné postavy, dramatický vývoj a téma.

Výsledky učení

Student zlepšuje svoji dovednost vybudovat dramatickou situaci a dramatické postavy v

omezených podmínkách krátkého filmu a jednoty místa, času a děje.

● Student dokáže prostřednictvím scénáře srozumitelně nastínit tvůrčí záměr u složitého řešení

mizanscény

● Student zvládá skloubit koncept komplexní práce s vnitrozáběrovou montáží s vyprávěním

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje scénář, který průběžně konzultoval s pedagogem

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů