Projekce KR 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRR8 ZK 2 26S česky letní

Garant předmětu

Marek BOUDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek BOUDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Forma studia

Projekce, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Obsah kurzu

Projekce filmů, které jsou nějakým způsobem specifické či “modelové” - jazykem, tématem, formou, poetikou, herectvím, tématikou apod., a mohou obohatit “filmový slovník” studenta. Projekce filmů, ke kterým se studenti často nedostanou, ač jsou svou poetikou významné či zásadní.

Doporučená nebo povinná literatura

D. Bordwell/K. Thompson: Umění filmu - Úvod do studie formy a stylu; AMU 2011

RABIGER Michael: Directing - Film Techniques and Aesthetics, (různá vydání)

J. Monaco: Jak číst film, Albatros, Praha 2004

Sborník filmové teorie 1 – Angloamerické studie“ , ČFÚ, Praha 1991

J. Valušiak: Základy střihové skladby, FAMU (různá vydání)

M. Mravcová: Literatura ve filmu, Melantrich, Praha 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení klasifikovaného zápočtu je podmíněno tím, že student viděl všechny promítané filmy a je schopen je analyzovat. Odevzdá vypracovaný rozbor, zpětný scénář vybrané scény jednoho z filmů dle dispozic. Je schopen odpovědět na otázky z filmové poetiky.

Též je nutná znalost povinné literatury, může se to stát předmětem prozkoušení.

ROZBOR (minimálně 4 strany textu A4), případně (při slabé docházce, nevyhovujícím rozboru) přepracovaným rozborem či/a úspěšně zvládnutým pohovorem o problematice ostatních filmů uváděné série, včetně filmu, jehož rozbor student dodal, se týká všech složek filmového díla a jeho poetiky (např. téma, obraz, zvuk, mizanscéna, narace, styl, forma, montáž, herectví, kontext s ostatní tvorbou režiséra, jiných autorů či s filmovou historií, jinými druhy umění, apod.) a je přínosné uvést i své subjektivní názory, ale podložené , ne pouhé dojmy či osobní averze, případně jen nadšenectví. Nejde o recenzi či anonci nebo článek z barevného časopisu nebo popis děje!

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BOUDA M.
18:10–20:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 4)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–20:35 Marek BOUDA Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 4

Předmět je součástí následujících studijních plánů