Seminář analýzy počítačových her

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312SAPH zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza FOUSEK KROBOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má několik cílů: praktickým způsobem studenty cvičit v rozboru her, tj. ve vnímavosti vůči jednotlivým složkám herního díla; seznámit je s různými argumentačními a stylistickými postupy a také s různými metodami a žánry psaní.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

V rámci semináře budou studenti obeznámeni s obecnými základy vědecké a kritické práce (kde hledat zdroje, jak citovat, jak si stanovit výzkumné otázky a hypotézy, jak si vybrat metodu práce, postupy psaní samotného) a budeme se studenty přemýšlet o tématu a metodě jejich diplomové práce. Analyzovány budou některé z následujících her: It is as if you were doing work, Phone Story, Raid Gaza, September 12th, Passage, One Chance, Papers please, Terrible whiteness of Appalachian Nights.

Struktura kurzu je následující:

1)Jak psát akademickou práci (kde a jak hledat zdroje, jak citovat)

2)Kvantitativní metody výzkumu

3)Kvalitativní metody výzkumu

4)Výstup I: prezentace výsledků vybraného minivýzkumu

5)Kritika, analýza, interpretace, esej, recenze

6)Jak analyzovat mediální dílo: reprezentace, diskurz, ideologie

7)Jak analyzovat počítačovou hru

8)Analýza hry č. 1 (společné hraní na místě, následná analýza)

9)Analýza hry č. 2 (společné hraní na místě, následná analýza)

10)Analýza hry č. 3 (společné hraní na místě, následná analýza)

11)Výstup II: prezentace výsledků vybrané analýzy (hra dle vlastního výběru)

12)Výstup III: prezentace tématu a vybraných metod výzkumu diplomové práce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

•FERNÁNDEZ-VARA, Clara. Introduction to game analysis. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-0-415-70326-0.

•HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc; ZUBEK, Robert. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. Proceeding of the Challenges in Game AI Workshop, Nineteenth National Conference on Artificial Intelligence, 2004. Dostupné z: https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf

•KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf

Doporučená literatura:

•BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. Teoretická knihovna, 8. ISBN 978-80-7294-080-6.

•DENZIN, Norman K. a Yvonna S. LINCOLN, ed. The Sage handbook of qualitative research. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2011. ISBN 978-1-4129-7417-2.

•ROSENWASSER, David a Jill STEPHEN. Writing analytically. 6th ed. Boston, MA: Cengage, 2012. ISBN 978-0-495-91008-4.

•TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1986. ISBN 978-0-8014-9371-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou mít za úkol odevzdat průběžně během semináře tři kratší texty o rozsahu 2 normostrany (3 x 20 %)

  1. představení vlastního minivýzkumu
  2. analýza počítačové hry
  3. prezentace diplomového projektu

Další podmínkou atestace je aktivní účast v rámci diskusí na semináři (40 %).

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

14:00–15:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů