Seminář analýzy počítačových her

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312SAPH zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza FOUSEK KROBOVÁ

Obsah

V rámci semináře budou studenti obeznámeni s obecnými základy vědecké a kritické práce (kde hledat zdroje, jak citovat, jak si stanovit výzkumné otázky a hypotézy, jak si vybrat metodu práce, postupy psaní samotného) a budeme se studenty přemýšlet o tématu a metodě jejich diplomové práce. Analyzovány budou některé z následujících her: It is as if you were doing work, Phone Story, Raid Gaza, September 12th, Passage, One Chance, Papers please, Terrible whiteness of Appalachian Nights.

Struktura kurzu je následující:

1)Jak psát akademickou práci (kde a jak hledat zdroje, jak citovat)

2)Kvantitativní metody výzkumu

3)Kvalitativní metody výzkumu

4)Výstup I: prezentace výsledků vybraného minivýzkumu

5)Kritika, analýza, interpretace, esej, recenze

6)Jak analyzovat mediální dílo: reprezentace, diskurz, ideologie

7)Jak analyzovat počítačovou hru

8)Analýza hry č. 1 (společné hraní na místě, následná analýza)

9)Analýza hry č. 2 (společné hraní na místě, následná analýza)

10)Analýza hry č. 3 (společné hraní na místě, následná analýza)

11)Výstup II: prezentace výsledků vybrané analýzy (hra dle vlastního výběru)

12)Výstup III: prezentace tématu a vybraných metod výzkumu diplomové práce

Výsledky učení

Předmět má několik cílů: praktickým způsobem studenty cvičit v rozboru her, tj. ve vnímavosti vůči jednotlivým složkám herního díla; seznámit je s různými argumentačními a stylistickými postupy a také s různými metodami a žánry psaní.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

•FERNÁNDEZ-VARA, Clara. Introduction to game analysis. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-0-415-70326-0.

•HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc; ZUBEK, Robert. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. Proceeding of the Challenges in Game AI Workshop, Nineteenth National Conference on Artificial Intelligence, 2004. Dostupné z: https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf

•KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Dostupné z: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf

Doporučená literatura:

•BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. Teoretická knihovna, 8. ISBN 978-80-7294-080-6.

•DENZIN, Norman K. a Yvonna S. LINCOLN, ed. The Sage handbook of qualitative research. 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2011. ISBN 978-1-4129-7417-2.

•ROSENWASSER, David a Jill STEPHEN. Writing analytically. 6th ed. Boston, MA: Cengage, 2012. ISBN 978-0-495-91008-4.

•TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1986. ISBN 978-0-8014-9371-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou mít za úkol odevzdat průběžně během semináře tři kratší texty o rozsahu 2 normostrany (3 x 20 %)

  1. představení vlastního minivýzkumu
  2. analýza počítačové hry
  3. prezentace diplomového projektu

Další podmínkou atestace je aktivní účast v rámci diskusí na semináři (40 %).

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

14:00–15:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů