Dílna 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312DN1 zkouška 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal BERLINGER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je naučit studenty vypracovat základ herního designu na základě zadání a tvořit prvky herního designu (např. herní pravidla a mechaniky) pomocí papírových a digitálních prototypů. V průběhu předmětu si studenti vyzkouší jak samotné základy práce designéra, tak kritickou reflexi vlastní práce. Začínat se bude s papírovými prototypy, následně se dostaneme i k digitálním textovým hrám. V průběhu předmětu studenti splní řadu krátkých cvičení, kdy bude vždy prodiskutováno určité téma, jež si studenti osvojí při práci na domácím zadání, které bude následně prezentováno ostatním a na které student získá zpětnou vazbu. Součástí semináře je i příprava konceptu a prezentace klauzurní práce, na níž bude student pracovat v rámci navazujícího předmětu Dílna 2.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

1.Úvod, základy prototypování, abstrahování herních principů a hledání esence zážitku, zadání práce na konceptu klauzurní hry

2.Prezentace klauzurních konceptů, úvod do tématu 1, zadání úkolu 1

3.Reflexe úkolu 1, úvod do tématu 2, zadání úkolu 2

4.Reflexe úkolu 2, úvod do tématu 3, zadání úkolu 3

5.Reflexe úkolu 3, jak připravit prezentaci konceptu? práce na konceptech klauzurní hry

6.Uzavřená prezentace konceptů pro klauzurní hru, reflexe a zpětná vazba ke konceptům a prezentaci

7.Dokončení zpětné vazby ke konceptům a prezentacím, úvod do tématu 4, zadání úkolu 4

8.Reflexe úkolu 4, úvod do tématu 5, zadání úkolu 5

9.Reflexe úkolu 5, úvod do tématu 6, zadání úkolu 6

10.Konzultace úkolu 6, práce na úkolu 6

11.Reflexe úkolu 6, diskuse o tom, jak lépe připravit prezentaci konceptu

12.Otevřená prezentace konceptů pro klauzurní hru

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

•BRATHWAITE, Brenda a Ian SCHREIBER. Challenges for game designers. Boston, MA: Course Technology/Cengage Learning, 2009. ISBN 978-1-58450-580-8.

•FULLERTON, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Fourth edition. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2019. ISBN 978-1-138-09877-0.

•SCHELL, Jesse. The art of game design: a book of lenses. Second edition. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4665-9864-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka (alespoň 80%), aktivní účast. Kreativita a kritická reflexe při domácí práci.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

09:00–11:25
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–11:25 Učebna HD-1
Klimentská ulice
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů