Dílna 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312DN1 zkouška 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

1.Úvod, základy prototypování, abstrahování herních principů a hledání esence zážitku, zadání práce na konceptu klauzurní hry

2.Prezentace klauzurních konceptů, úvod do tématu 1, zadání úkolu 1

3.Reflexe úkolu 1, úvod do tématu 2, zadání úkolu 2

4.Reflexe úkolu 2, úvod do tématu 3, zadání úkolu 3

5.Reflexe úkolu 3, jak připravit prezentaci konceptu? práce na konceptech klauzurní hry

6.Uzavřená prezentace konceptů pro klauzurní hru, reflexe a zpětná vazba ke konceptům a prezentaci

7.Dokončení zpětné vazby ke konceptům a prezentacím, úvod do tématu 4, zadání úkolu 4

8.Reflexe úkolu 4, úvod do tématu 5, zadání úkolu 5

9.Reflexe úkolu 5, úvod do tématu 6, zadání úkolu 6

10.Konzultace úkolu 6, práce na úkolu 6

11.Reflexe úkolu 6, diskuse o tom, jak lépe připravit prezentaci konceptu

12.Otevřená prezentace konceptů pro klauzurní hru

Výsledky učení

Cílem předmětu je naučit studenty vypracovat základ herního designu na základě zadání a tvořit prvky herního designu (např. herní pravidla a mechaniky) pomocí papírových a digitálních prototypů. V průběhu předmětu si studenti vyzkouší jak samotné základy práce designéra, tak kritickou reflexi vlastní práce. Začínat se bude s papírovými prototypy, následně se dostaneme i k digitálním textovým hrám. V průběhu předmětu studenti splní řadu krátkých cvičení, kdy bude vždy prodiskutováno určité téma, jež si studenti osvojí při práci na domácím zadání, které bude následně prezentováno ostatním a na které student získá zpětnou vazbu. Součástí semináře je i příprava konceptu a prezentace klauzurní práce, na níž bude student pracovat v rámci navazujícího předmětu Dílna 2.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

•BRATHWAITE, Brenda a Ian SCHREIBER. Challenges for game designers. Boston, MA: Course Technology/Cengage Learning, 2009. ISBN 978-1-58450-580-8.

•FULLERTON, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Fourth edition. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2019. ISBN 978-1-138-09877-0.

•SCHELL, Jesse. The art of game design: a book of lenses. Second edition. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4665-9864-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka (alespoň 80%), aktivní účast. Kreativita a kritická reflexe při domácí práci.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů