Tisk studijního plánu

Studijní plán Herní design - magistr – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Absolventská hra
 
312AH ZK 19 12CS
Dílna
 
312DN3 ZK 4 4ST 312DN4 ZK 4 4ST
Herní teorie
 
312HT2 ZK 2 18PS+6SS
Middleware
 
312MW3 Z 3 3ST
Seminář analýzy počítačových her
 
312SAPH ZK 2 2ST
Stáž v herním studiu
 
312SHS Z 8 160P Předmět není vypsán 312SHS Z 8 160P Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 11 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Multimediální tvorba_KHD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Společenské a kulturní kontexty her_KHD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 11 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 19 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Klauzurní zkouška (312KZ) PZ Absolventským výkonem
Animace a grafika v počítačových hrách 1 (312AGPH1) PZ Multimediální tvorba (S312MMT)
Animace a grafika v počítačových hrách 2 (312AGPH2) PZ
Herní scenáristika 1 (312HS1) PZ
Herní scenáristika 2 (312HS2) PZ
Základy interaktivní zvukové tvorby 1 (312ZIZT1) PZ
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 (312ZIZT2) PZ
Dílna 1 (312DN1) PZ Herní design (S312MHD)
Dílna 2 (312DN2) PZ
Dílna 3 (312DN3) PZ
Dílna 4 (312DN4) PZ
Kapitoly z herního designu 1 (312KHD1) PZ
Kapitoly z herního designu 2 (312KHD2) PZ
Digital Game Histories (312DGH) ZT Herní historie a teorie (S312MHHT)
Herní teorie 1 (312HT1) ZT
Herní teorie 2 (312HT2) ZT