Tisk studijního plánu

Studijní plán Herní design - magistr – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 312KZ ZK 1 12PS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Digital Game Histories 312DGH ZK 2 2PT
Dílna 312DN1 ZK 4 4ST 312DN2 ZK 4 4ST
Herní prototyp 312HP ZK 12 12CS
Herní teorie 312HT1 ZK 2 20PS+6SS
Kapitoly z herního designu 312KHD1 Z 3 20PS+4CS 312KHD2 Z 3 24PS+4CS
Middleware 312MW1 Z 3 3ST 312MW2 Z 3 3ST
Stáž v herním studiu 312SHS Z 8 160P Zapsat
Vývoj počítačových her 312VPH ZK 6 46PS+90CS
Základy programování 312ZP Z 3 12SS+24CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 30
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Multimediální tvorba_KHD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Společenské a kulturní kontexty her_KHD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 34
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Klauzurní zkouška (312KZ) PZ Absolventským výkonem
Animace a grafika v počítačových hrách 1 (312AGPH1) PZ Multimediální tvorba (S312MMT)
Animace a grafika v počítačových hrách 2 (312AGPH2) PZ
Herní scenáristika 1 (312HS1) PZ
Herní scenáristika 2 (312HS2) PZ
Základy interaktivní zvukové tvorby 1 (312ZIZT1) PZ
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 (312ZIZT2) PZ
Dílna 1 (312DN1) PZ Herní design (S312MHD)
Dílna 2 (312DN2) PZ
Dílna 3 (312DN3) PZ
Dílna 4 (312DN4) PZ
Kapitoly z herního designu 1 (312KHD1) PZ
Kapitoly z herního designu 2 (312KHD2) PZ
Digital Game Histories (312DGH) ZT Herní historie a teorie (S312MHHT)
Herní teorie 1 (312HT1) ZT
Herní teorie 2 (312HT2) ZT