Middleware 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312MW2 Z 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozšířit technologické dovednosti studentů pro tvorbu her. Studenti se naučí, jak v herním enginu (v našem případě Unity) samostatně vytvořit pokročilejší herní prototyp. Studenti budou v rámci semináře rozšiřovat funkčnost projektu z předmětu Middleware I.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 312MW1 - Middleware 1

Obsah kurzu

V rámci předmětu se studenti seznámí s níže uvedenými tématy.

•Enemies and spawning

•Audio

•Práce s kamerou, izometrické vs. perspektivní zobrazení

•Cinemachine a Timeline

•Specifika mobilního vývoje

•Animace

•Světlo

•Tilemapy, SpriteShape

•Konzultace a řešení problémů ve vlastních projektech

Doporučená nebo povinná literatura

Online zdroje pro samostudium: Vzdělávací portál Unity: https://unity3d.com/learn

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na semináře (alespoň 80%) nebo perfektní samostatné vypracování projektu dle zadání.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů