Základy programování

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312ZP zápočet 3 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrej SÝKORA

Obsah

Sylabus:

 1. Úvod do programování: algoritmy, editory a IDE, struktura kódu, první program, debugging
 2. Datové typy a proměnné, základní operace, základní řízení běhu programu
 3. Funkce, cykly, pokročilé datové typy (pole, slovníky, hashmapy, atd.)
 4. Objektově orientované programování I. (třídy, metody, instance)
 5. Objektově orientované programování II. (dědičnost, scope, abstrakce)
 6. Standardní knihovna, knihovny třetích stran, namespacing a moduly
 7. Videoherní programování I.: Entity a komponenty (ECS)
 8. Videoherní programování II.: Správa stavu (state management)
 9. Videoherní programování III: Nahodilost, in-memory databáze, externí zdroje dat
 10. Závěrečný projekt: Zadání, návrh a plánování, práce na projektu
 11. Závěrečný projekt: Práce na projektu
 12. Závěrečný projekt: Prezentace

Výsledky učení

Cílem semináře je to, aby si studenti osvojili programátorské dovednosti a naučili se řešit základní programátorské problémy v jazyku C# a prostředí .NET. Rovněž se tak naučí diskutovat o technických konceptech v kontextu vývojářského týmu. Předmět je určený pro studenty bez jakékoliv předcházející zkušenosti s programováním a více než na teoretický a formální základ se soustředí na schopnost plnit praktické zadání. První část semestru je zaměřená na všeobecné principy programování. Druhá část semestru se soustředí na koncepty a postupy využívané v prostředí videoherního programování a závěrečný projekt, který studenti z části zpracují přímo na semináři a následně jej na posledním semináři prezentují.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

•Oficiální dokumentace jazyka C#: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/

Doporučená literatura:

•NAKOV, Svetlin. Fundamentials of computer programming with C#. Sofia, Bulgaria: Svetlin Nakov & co., 2013. ISBN 978-954-400-773-7.

•NYSTROM, Robert. Game programming patterns. s.l.: genever benning, 2014. ISBN 978-0-9905829-0-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za docházku (max. 2 neomluvené absence), průběžnou práci v rámci cvičení a vypracování závěrečného projektu a jeho prezentaci.

Poznámka

výuka 3h/týd

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů