Základy interaktivní zvukové tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312ZIZT1 zápočet 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lubor KOPECKÝ, Pavel KOPECKÝ, Tomáš ORAMUS

Obsah

Předmět je určen především pro studenty s minimální zkušeností se zvukovou tvorbou a prací se zvukem.

Plán předmětu:

  1. týden (Co je zvuk)

-Co je to zvuk (definice, vlastnosti, šíření…)

-Základní úpravy zvuků a práce se zvukem (časové, frekvenční, dynamické)

-Základní zvukové formáty (WAVE, MP3, AAC, OGG), jejich vlastnosti a využití

  1. týden (Reaper 1/3)

-Seznámení se zvukovými softwary DAW

-Základní principy DAW, existujíc softwary, základní rozdíly

-Seznámení s DAW Reaper – UI, založení projektu, základní nastavení

  1. týden (Reaper 2/3)

-Práce s projektem v Reaperu

-Základní editace (střih, práce se zvuky, práce s časovou osou)

-Záznam zvuku (nastavení)

-Export zvuku (nastavení, formáty atp.)

  1. týden (Reaper 3/3)

-Frekvenční, časové a dynamické úpravy v praxi (práce s ekvalizací, kompresí, dozvukem)

  1. týden (Záznam a reprodukce zvuku)

-Způsob záznamu zvuku

-Mikrofony

-Způsoby snímání (volba mikrofonů, umístění atp.)

-Vliv prostředí na kvalitu nahrávky (akustika prostoru, hlukové pozadí atp.)

-Reprodukční formáty (stereo, 5.1, sluchátka, binaural)

-Praktické tipy pro nahrávání

  1. týden (Jak získat zvuky)

-Možnosti ruchových bank (kde a jak stahovat) – základní problematika licencí

-Jak vyhledávat zvuky (způsoby pojmenování)

-Hudební banky

-Práce s archivními zvuky (úprava zvuků, sound design apod.)

-ÚKOL č. 1 (ZADÁNÍ)

  1. týden (Praktické cvičení 1)

-ÚKOL č. 1 (VYHODNOCENÍ)

-Konzultace a finalizace úkolu

-Společný poslech a zhodnocení

8+9+10. týden (Zvuková dramaturgie – základní terminologie – 1 - 3)

-Všechny pojmy budou doplněny o ukázky z filmů či her

-Diegeze (diegetický, nediegetický zvuk, vrstvy diegeze, narušení diegeze)

-Zvukové plány

-Práce se zvukem v horizontální a vertikální linii

-Onscreen x Offscreen zvuky

-Zvuk jako znak (zjednodušení skutečnosti pomocí zvuku)

-Zvuková perspektiva

-Filmové ticho

  1. týden (Hudba)

-Diegetická x nediegetická

-Empatická x anempatická

-Hudební přechody (vliv dynamiky, tóniny, rytmu)

-Kombinace hudby a mluveného slova (na co si dávat pozor)

-Hudba převzatá x komponovaná

-Vliv hudby na význam obrazu

-ÚKOL č. 2 (ZADÁNÍ)

  1. týden (Praktické cvičení 2)

-ÚKOL č. 2 (VYHODNOCENÍ)

-Konzultace a finalizace úkolu

-Společný poslech a zhodnocení

Výsledky učení

Cílem je naučit studenty jednak základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se zvuku (od jeho vlastností, záznamu až po následnou editaci), ale také základy zvukové dramaturgie, aby byli schopni o zvuku přemýšlet a využívat jej jako tvůrčí prostředek při tvorbě svých interaktivních prací. Předmět dané znalosti a dovednosti ilustruje na příkladech použití v programu Reaper.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura:

●BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.

●COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Praha: Casablanca : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-87292-14-3.

Studijní pomůcky:

●Dokumentace k programu Reaper, dostupná v různých verzích online: https://www.reaper.fm/userguide.php

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování dvou praktických úkolů zaměřených na praktickou práci se zvukem (70%), účast a aktivita ve výuce (30%)

Poznámka

Výuka 2h/týd

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:30–13:05 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů