Základy interaktivní zvukové tvorby 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312ZIZT1 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš ORAMUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je naučit studenty jednak základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se zvuku (od jeho vlastností, záznamu až po následnou editaci), ale také základy zvukové dramaturgie, aby byli schopni o zvuku přemýšlet a využívat jej jako tvůrčí prostředek při tvorbě svých interaktivních prací. Předmět dané znalosti a dovednosti ilustruje na příkladech použití v programu Reaper.

Forma studia

Přednášky a semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je určen především pro studenty s minimální zkušeností se zvukovou tvorbou a prací se zvukem.

Plán předmětu:

  1. týden (Co je zvuk)

-Co je to zvuk (definice, vlastnosti, šíření…)

-Základní úpravy zvuků a práce se zvukem (časové, frekvenční, dynamické)

-Základní zvukové formáty (WAVE, MP3, AAC, OGG), jejich vlastnosti a využití

  1. týden (Reaper 1/3)

-Seznámení se zvukovými softwary DAW

-Základní principy DAW, existujíc softwary, základní rozdíly

-Seznámení s DAW Reaper – UI, založení projektu, základní nastavení

  1. týden (Reaper 2/3)

-Práce s projektem v Reaperu

-Základní editace (střih, práce se zvuky, práce s časovou osou)

-Záznam zvuku (nastavení)

-Export zvuku (nastavení, formáty atp.)

  1. týden (Reaper 3/3)

-Frekvenční, časové a dynamické úpravy v praxi (práce s ekvalizací, kompresí, dozvukem)

  1. týden (Záznam a reprodukce zvuku)

-Způsob záznamu zvuku

-Mikrofony

-Způsoby snímání (volba mikrofonů, umístění atp.)

-Vliv prostředí na kvalitu nahrávky (akustika prostoru, hlukové pozadí atp.)

-Reprodukční formáty (stereo, 5.1, sluchátka, binaural)

-Praktické tipy pro nahrávání

  1. týden (Jak získat zvuky)

-Možnosti ruchových bank (kde a jak stahovat) – základní problematika licencí

-Jak vyhledávat zvuky (způsoby pojmenování)

-Hudební banky

-Práce s archivními zvuky (úprava zvuků, sound design apod.)

-ÚKOL č. 1 (ZADÁNÍ)

  1. týden (Praktické cvičení 1)

-ÚKOL č. 1 (VYHODNOCENÍ)

-Konzultace a finalizace úkolu

-Společný poslech a zhodnocení

8+9+10. týden (Zvuková dramaturgie – základní terminologie – 1 - 3)

-Všechny pojmy budou doplněny o ukázky z filmů či her

-Diegeze (diegetický, nediegetický zvuk, vrstvy diegeze, narušení diegeze)

-Zvukové plány

-Práce se zvukem v horizontální a vertikální linii

-Onscreen x Offscreen zvuky

-Zvuk jako znak (zjednodušení skutečnosti pomocí zvuku)

-Zvuková perspektiva

-Filmové ticho

  1. týden (Hudba)

-Diegetická x nediegetická

-Empatická x anempatická

-Hudební přechody (vliv dynamiky, tóniny, rytmu)

-Kombinace hudby a mluveného slova (na co si dávat pozor)

-Hudba převzatá x komponovaná

-Vliv hudby na význam obrazu

-ÚKOL č. 2 (ZADÁNÍ)

  1. týden (Praktické cvičení 2)

-ÚKOL č. 2 (VYHODNOCENÍ)

-Konzultace a finalizace úkolu

-Společný poslech a zhodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

●BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7331-303-6.

●COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Praha: Casablanca : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-87292-14-3.

Studijní pomůcky:

●Dokumentace k programu Reaper, dostupná v různých verzích online: https://www.reaper.fm/userguide.php

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování dvou praktických úkolů zaměřených na praktickou práci se zvukem (70%), účast a aktivita ve výuce (30%)

Poznámka

Výuka 2h/týd

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:30–13:05 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů