doc. MgA. Pavel KOPECKÝ

Email:
pavel.kopecky@famu.cz
Webová stránka učitele:
pavelkopecky.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA. Šléška Jan – Sampler jako tvůrčí nástroj při práci s ruchy v AV díle
  • BcA. Sokol Tomáš – Virtuální instrumenty a jejich využití v AV tvorbě