English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dějiny hudby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DH1 Z 1 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

1. Seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby od pravěkých nálezů hudebních nástrojů přes starověké civilizace až po období středověku.

2. Seznámit posluchače se základy hudební teorie, což je pro pochopení logiky historického vývoje v hudební oblasti nezbytné.

Forma studia:

Uvedení faktografických údajů k probírané tematice, poslech a rozbor hudebních, případně i AV ukázek, diskuse.

Předpoklady a další požadavky:

1. Všeobecný kulturní rozhled na úrovni požadavků k přijetí na FAMU.

2. Obecná znalost základních pojmů v hudební oblasti.

Obsah kurzu:

Smyslem předmětu je seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby a se základy hudební teorie. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami z probíraného slohového období. Posluchač by se měl orientovat v elementární hudební terminologii, určovat slohová období vzniku skladby, charakterizovat skladebné techniky a hudební formy.

Doporučená nebo povinná literatura:

Kouba, J. : ABC hudebních slohů

Zenkl, L. ABC hudebních forem

CD-ROM - B. Smetana: Vltava (KZT)

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě:

1. aktivity na přednáškách

2. absolvování závěrečného testu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017