English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

MgA. Lubor KOPECKÝ

Email:
lubor.kopecky@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA. Berlinger Michal – Financování a marketing lokální browser -based online hry
  • MgA. Berlinger Michal – Využití herních principů mimo oblast her
  • BcA. Pinkava Jakub – Vývoj počítačových her od roku 1989 do současnosti
  • BcA. Ulrychová Barbora – Možnosti financování v herním průmyslu v České republice
  • BcA. Tichá Zuzana – Dokumentární dílo 2.0 a jeho dominantní rysy ve vztahu k divákovi
Platnost dat k 22. 6. 2018