Produkce a distribuce her 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312PDH1 zápočet 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je předat studentům základy ekonomických, právních a manažerských znalostí a dovedností nezbytných pro herní vývoj. V předmětu studenti získají znalosti o finančních zdrojích pro herní vývoj, o projektovém managementu a jednotlivých fázích herního vývoje. Tyto znalosti pak přetaví v dovednosti při aplikaci na vlastní projekt. Studenti v rámci předmětu připraví plán realizace hry, jež vezme v potaz plán realizace a rozpočet projektu, personální a právní analýzu projektu i plán financování.

I. Úvodní přednášky

Dvě přednášky o tom, co by měli studenti vědět, než začnou uvažovat o vývoji herního díla.

 1. Platformy
 2. Česká scéna

II. Příprava projektu

Čtyři přednášky o tom, co by měli studenti vědět, než se pustí do vývoje herního projektu.

 1. Právní specifika
 2. Lidské zdroje a struktura týmu
 3. Soukromé finanční zdroje
 4. Veřejné finanční zdroje

III. Vývoj projektu

Šest přednášek o tom, co by měli studenti vědět o produkční stránce vývoje herního titulu.

 1. Dokumentace k vývoji
 2. Enginy a middleware
 3. Specifické nástroje
 4. Audiovizuální tvorba
 5. Audiovizuální banky
 6. Analytické nástroje

IV. Konzultace projektů

Dvě přednášky budou věnovány konzultacím a prezentacím vlastních studentských projektů.

Výsledky učení

Cílem předmětu je předat studentům základy ekonomických, právních a manažerských znalostí a dovedností nezbytných pro herní vývoj. V předmětu studenti získají znalosti o finančních zdrojích pro herní vývoj, o projektovém managementu a jednotlivých fázích herního vývoje. Tyto znalosti pak přetaví v dovednosti při aplikaci na vlastní projekt. Studenti v rámci předmětu připraví plán realizace hry, jež vezme v potaz plán realizace a rozpočet projektu, personální a právní analýzu projektu i plán financování.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura:

●COHEN, D. S., Sergio A. BUSTAMANTE a Tae Joon PARK. Producing games: from business and budgets to creativity and design. Amsterdam ; Boston: Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81070-6.

●HIGHT, John a Jeannie NOVAK. Game development essentials: game project management. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, 2008. ISBN 978-1-4180-1541-1.

●HILL-WHITTALL, Richard. The indie game developer handbook. Burlington, MA: Focal Press, 2015. ISBN 978-1-138-82842-1.

●IRISH, Dan. The game producer’s handbook. Boston, MA: Thomson Course Technology, 2005. ISBN 978-1-59200-617-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je odevzdání seminární práce o rozsahu 4 normostrany (plán realizace a rozpočet projektu, personální a právní analýza projektu, plán financování projektu) a aktivní účast na diskusích v hodinách.

Poznámka

Výuka 2h/týd

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů