Kapitoly z herního designu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312KHD2 zápočet 3 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 4 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Sylabus:

1.Úvodní hodina

2.Pokročilá tvorba konceptu, brainstorming, prototyping

3.Interface – základy designu uživatelských rozhraní a jejich specifika ve videoherním prumyslu

4.Psychologie her a hráčů

5.Volby a následky – Game design s ohledem na nelineární povahu herních narativů

6.Cvičení I – Quest design

7.Zábava a hry – Co dělá hry zábavnými, jak pracovat s očekáváním hráčů, zábava a serióznost

8.Multiplayerové hry – Jak přistupovat k interakci vícero hráčů, perzistentní a neperzistentní online světy

9.Žánry v hrách – Žánrová specifika a přístupy, míchání žánrů

10.Vážné (serious) a umělecké (art) hry

11.Cvičení II – Koncept vážné nebo umělecké hry

12.Přednáška hosta (datum a téma variabilní)

13.Přednáška hosta (datum a téma variabilní)

14.Závěrečná hodina - udělení zápočtu

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy game designu a poskytnout nástroje a přístupy k jejich řešení. Jednotlivé přednášky vedou lektoři s praktickými zkušenostmi v dané problematice. Studenti na předmětu získají široký rozhled v metodách a procesech současného herního designu, vyzkoušejí si práci různých specialistů v rámci praktických cvičení a prohloubí svou schopnost reflektovat výsledky svojí práce ve vzájemných diskusích. Mimo jiné se konkrétně naučí tvořit úkoly (questy) do počítačových her. Rovněž se naučí vytvořit koncept vážné (např. vzdělávací nebo aktivistické) hry. Součástí předmětu jsou dvě cvičení navazující na probíranou látku a přednášky hostů, jejichž obsah se mění každý semestr.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

●SALEN, Katie a Eric ZIMMERMAN. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. ISBN 978-0-262-24045-1.

Doporučená literatura:

●FULLERTON, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Fourth edition. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2019. ISBN 978-1-138-09877-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za docházku, aktivní účast na hodině a vypracování praktických úkolů z cvičení.

Poznámka

Výuka 2h/týd

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů