Herní teorie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312HT2 ZK 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Tereza FOUSEK KROBOVÁ, Eva LUKAVSKÁ, Jaroslav ŠVELCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět studentům předá znalosti o společenských a kulturních kontextech her jako média na základě nejnovějších poznatků z humanitního a společenskovědního výzkumu digitálních a nedigitálních her. Má za cíl rozvinout v budoucích designérech porozumění jejich publiku, jakož i reflexi společenských a etických otázek spojených s jejich tvůrčí praxí. Zaměří se na recepci her uživateli, na kulturu hráčských komunit, účinky her na společnost a jedince a poskytne akademický vhled do praxe herního průmyslu a herního marketingu. Poznatky z tohoto předmětu jsou také nutnou přípravou pro diplomovou práci. Sekundárním cílem je to, aby studenti byli schopni artikulovaně a poučeně hovořit o společenských dopadech her ve veřejných vystoupeních, v popularizační činnosti nebo grantových žádostech.

Forma studia

Přednášky a semináře

Předpoklady a další požadavky

Absolvování kurzu 312HT1 - Herní teorie 1

Obsah kurzu

Aktuální sylabus: https://1drv.ms/w/s!AunJGu7eVJmisphKrHDHkiBDiVvMpw?e=pKBdHA

Plán předmětu

1.Úvodní hodina

2.Blok A: Hráči a recepce počítačových her: a) Demografie hráčů a hráčské komunity

3.b) Hry a etika, morální rozhodování ve hrách

4.Seminář k bloku A

5.Blok B: Dopad počítačových her na společnost a jedince, a) Základy psychologie a účinků her

6.b) Závislost na hrách, nadměrné a problémové hraní

7.c) Násilné obsahy ve hrách a jejich účinky

8.Seminář k bloku B

9.Blok C: Herní průmysl: a) teorie kulturních průmyslů, ekonomické vztahy v herním průmyslu

10.b) hra jako práce (labor), vztah hráčů a herního průmyslu, uživatelské modifikace

11.d) lootboxy, mikrotransakce a kontroverzní monetizační strategie v počítačových hrách

12.Seminář k bloku C

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

●ABOUJAOUDE, Elias; STARCEVIC, Vladan (ed.). Mental health in the digital age: grave dangers, great promise. Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-938018-3.

●BARTLE, Richard A. MMOs from the inside out: the history, design, fun, and art of massively-multiplayer online role-playing games. B.m.: Apress, 2016. ISBN 978-1-4842-1723-8.

●CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial, 2008. ISBN 978-0-06-133920-2.

●GARDA, Maria B. a Paweł GRABARCZYK. Is Every Indie Game Independent? Towards the Concept of Independent Game. Game Studies [online]. 2016, 16(1). ISSN 1604-7982. Dostupné z: http://gamestudies.org/1601/articles/gardagrabarczyk

●KALLIO, Kirsi Pauliina, Frans MÄYRÄ a Kirsikka KAIPAINEN. At Least Nine Ways to Play: Approaching Gamer Mentalities. Games and Culture [online]. 2011, 6(4), 327–353. ISSN 1555-4120, 1555-4139. Dostupné z: doi:10.1177/1555412010391089

●KERR, Aphra. Global Games: Production, Circulation and Policy in the Networked Era. London: Taylor & Francis, 2017. ISBN 978-1-135-11451-0.

●KOWERT, Rachel a Thorsten QUANDT, ed. The video game debate: unravelling the physical, social, and psychological effects of digital games. New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-83160-5.

●KROBOVÁ, Tereza, Ondřej MORAVEC a Jaroslav ŠVELCH. Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [online]. 2015, 9(3) [vid. 2015-10-26]. ISSN 18027962. Dostupné z: doi:10.5817/CP2015-3-3

●SICART, Miguel. The Ethics of Computer Games. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. ISBN 9780262255134.

Dále budou jako příklady zadány aktuální hry spojené s dílčími tématy.

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení: ústní zkouška

Průběžné úkoly: četba, účast na semináři, hraní zadaných her a příspěvky na skupinový blog

Poznámka

Výuka 2h/týd

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů