Herní teorie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312HT2 zkouška 2 18 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Tereza FOUSEK KROBOVÁ, Jaroslav ŠVELCH

Obsah

Aktuální sylabus: https://1drv.ms/w/s!AunJGu7eVJmitMNcmF6KDAdVluIXXw?e=tNgp3H

Plán předmětu

Hostující přednáška: Dom Ford (Universität Bremen): War Heroism and Call of Duty – 2. 10.

Seminář Game Production Studies (FSV UK, Voršilská) – 6. 11.

BLOK A: Hráči a hráčky:

a) Demografie hráčů a hráčské komunity

Seminář k bloku A – diskuse nad povinnou četbou

BLOK B: Průmysl

a) Teorie kulturních průmyslů a ekonomické fungování herního průmyslu

b) Práce v herním průmyslu – etnografické a politicko-ekonomické perspektivy, pracovní podmínky

c) Monetizace počítačových her – hry jako produkty a služby, kontroverzní monetizační praktiky jako loot boxy

d) Participace hráčů a tvorba obsahu o hrách – fan art, modding, streaming, atd.

e) Herní žurnalistika – Jan Horčík (LEVEL)

Seminář k BLOKU B – diskuse nad povinnou četbou

BLOK C: Účinky

a) Nadměrné a problémové hraní, závislosti (host: Kateřina Lukavská)

b) Přednáška: účinky násilných obsahů ve hrách a jejich účinky

+ seminář k BLOKU C – diskuse nad povinnou četbou

Výsledky učení

Předmět studentům předá znalosti o společenských a kulturních kontextech her jako média na základě nejnovějších poznatků z humanitního a společenskovědního výzkumu digitálních a nedigitálních her. Má za cíl rozvinout v budoucích designérech porozumění jejich publiku, jakož i reflexi společenských a etických otázek spojených s jejich tvůrčí praxí. Zaměří se na recepci her uživateli, na kulturu hráčských komunit, účinky her na společnost a jedince a poskytne akademický vhled do praxe herního průmyslu a herního marketingu. Poznatky z tohoto předmětu jsou také nutnou přípravou pro diplomovou práci. Sekundárním cílem je to, aby studenti byli schopni artikulovaně a poučeně hovořit o společenských dopadech her ve veřejných vystoupeních, v popularizační činnosti nebo grantových žádostech.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování kurzu 312HT1 - Herní teorie 1

Literatura

Doporučená literatura:

●ABOUJAOUDE, Elias; STARCEVIC, Vladan (ed.). Mental health in the digital age: grave dangers, great promise. Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-938018-3.

●BARTLE, Richard A. MMOs from the inside out: the history, design, fun, and art of massively-multiplayer online role-playing games. B.m.: Apress, 2016. ISBN 978-1-4842-1723-8.

●CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial, 2008. ISBN 978-0-06-133920-2.

●GARDA, Maria B. a Paweł GRABARCZYK. Is Every Indie Game Independent? Towards the Concept of Independent Game. Game Studies [online]. 2016, 16(1). ISSN 1604-7982. Dostupné z: http://gamestudies.org/1601/articles/gardagrabarczyk

●KALLIO, Kirsi Pauliina, Frans MÄYRÄ a Kirsikka KAIPAINEN. At Least Nine Ways to Play: Approaching Gamer Mentalities. Games and Culture [online]. 2011, 6(4), 327–353. ISSN 1555-4120, 1555-4139. Dostupné z: doi:10.1177/1555412010391089

●KERR, Aphra. Global Games: Production, Circulation and Policy in the Networked Era. London: Taylor & Francis, 2017. ISBN 978-1-135-11451-0.

●KOWERT, Rachel a Thorsten QUANDT, ed. The video game debate: unravelling the physical, social, and psychological effects of digital games. New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-83160-5.

●KROBOVÁ, Tereza, Ondřej MORAVEC a Jaroslav ŠVELCH. Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [online]. 2015, 9(3) [vid. 2015-10-26]. ISSN 18027962. Dostupné z: doi:10.5817/CP2015-3-3

●SICART, Miguel. The Ethics of Computer Games. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. ISBN 9780262255134.

Dále budou jako příklady zadány aktuální hry spojené s dílčími tématy.

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení: ústní zkouška

Průběžné úkoly: četba, účast na semináři, hraní zadaných her a příspěvky na skupinový blog

Poznámka

Výuka 2h/týd

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů