prof. PhDr. Jan BERNARD, CSc.

Email:
jan.bernard@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA. Jelínek Martin – Návrat ztracené Persony
  • MgA. Bokšteflová Lucie – V žáru královské lásky
  • BcA. Taubrová Eva – Věčný svit neposkvrněné mysli Charlieho Kaufmana
  • Mgr. Rampal Dzurenko Viktória – Analogie medzi Indickým a Europským autorským filmom 1960 - 1980
  • BcA. Císařovská Natálie – Reflexe osobnosti a díla Franze Kafky v české kinematografii
  • BcA. Ruzyak Pavel – Klíčový záběr u režisérů, pracujících s vnitrozáběrovou montáží a stylizací
  • BcA. Ziegler Fiona Gelsomina – Ženy v evropském "filmu-cesta" - ceska k sobě samým?