Herní teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312HT1 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza FOUSEK KROBOVÁ, Jaroslav ŠVELCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentům znalosti o formálních a expresivních vlastnostech her jako média na základě nejnovějších poznatků z humanitního a společenskovědního výzkumu digitálních a nedigitálních her. Prostřednictvím typických i hraničních příkladů studentům ukáže hranice a potenciál her jako média a naučí je systematicky analyzovat formu a obsah počítačových her, jakož i interpretovat jednotlivá herní díla. Poznatky z tohoto předmětu budou studenti moci využít teorii ve své tvůrčí praxi a její reflexi; předmět je také nutnou přípravou pro diplomovou práci. Sekundárním cílem je to, aby studenti byli schopni artikulovaně a poučeně hovořit o tomto médiu na interních poradách, veřejných vystoupeních, v popularizační činnosti nebo grantových žádostech.

Forma studia

Přednášky a semináře

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

AKTUÁLNÍ SYLABUS NA TENTO SEMESTR JE K DISPOZICI ZDE: https://1drv.ms/w/s!AunJGu7eVJmisf9sX4mdzbAbt5P_Tg?e=TO86TS

Předmět je strukturovaný podle tematických okruhů. Většina výuky probíhá jako přednáška prokládaná diskusemi o tématu. Třikrát za semestr se koná seminář, kde se rozebírají domácí úkoly a literatura.

Plán předmětu: (pokud není uvedeno jinak, vyučujícím je J. Švelch)

1.Herní studia jako obor – jeho historie, cíle, interdisciplinární vazby a výzkumné otázky (J. Švelch + J. Bernard)

2.Blok A: Základní struktura her jako média: a) Definice her a antropologické přístupy ke hrám (Wittgenstein, Huizinga, Caillois) (J. Bernard)

3.b) herní pravidla a mechaniky a debata mezi tzv. „ludology“ a „naratology“ o jejich roli v médiu

4.c) narativ v počítačových hrách

5.d) hra a kód, platform studies

6.Seminář k bloku A

7.Blok B: Reprezentace v počítačových hrách: a) ideologie a kritika reprezentace v počítačových hrách – příklad militarismu v žánru first person shooter

8.b) vyjadřování názorů prostřednictvím počítačových her; procedurální rétorika (T. Krobová)

9.c) počítačové hry a jejich pravidla jako metafory

10.Seminář k bloku B (J. Švelch + T. Krobová)

11.Blok C: Interakce s počítačovou hrou: a) teorie imerze

12.b) teorie interface a avatara (T. Krobová)

13.c) fenomenologie herního zážitku

14.Seminář k bloku C (J. Švelch + T. Krobová)

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

●BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. ISBN 978-0-262-02614-7.

●CAILLOIS, Roger a Nina VANGELI. Hry a lidé: maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 978-80-902482-2-9.

●CROGAN, Patrick. Gameplay mode: war, simulation, and technoculture. Minneapolis, Minn.: Univ. of Minnesota Press, 2011. Electronic mediations, 36. ISBN 978-0-8166-5335-5.

●EGENFELDT-NIELSEN, Simon, Jonas Heide SMITH a Susana Pajares TOSCA. Understanding video games: the essential introduction. Third edition. New York ; London: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-84981-5.

●HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 978-80-7272-020-0.

●ISBISTER, Katherine. How games move us: emotion by design. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Playful thinking. ISBN 978-0-262-03426-5.

●JENKINS, Henry. Game Design as Narrative Architecture. In: Noah WARDRIP-FRUIN a Pat HARRIGAN, ed. First Person: New Media as Story, Performance, Game. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.

●JUUL, Jesper. Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, MA: MIT Press, 2005. ISBN 978-0-262-10110-3.

●PÖTZSCH, Holger. Selective Realism: Filtering Experiences of War and Violence in First- and Third-Person Shooters. Games and Culture [online]. 2017, 12(2), 156–178. ISSN 1555-4120. Dostupné z: doi:10.1177/1555412015587802

●RUSCH, Doris C. Making deep games: designing games with meaning and purpose. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-81213-0.

●RYAN, Marie-Laure. Avatars of story. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006. Electronic mediations, v. 17. ISBN 0-8166-4685-6.

Dále budou jako příklady zadány aktuální hry spojené s dílčími tématy.

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení: ústní zkouška

Průběžné úkoly: četba, účast na seminář, hraní zadaných her a příspěvky na skupinový blog

Poznámka

výuka 2h/týd

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)
FOUSEK KROBOVÁ T.
ŠVELCH J.

15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 Tereza FOUSEK KROBOVÁ
Jaroslav ŠVELCH
Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů