Herní teorie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312HT1 zkouška 2 20 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza FOUSEK KROBOVÁ, Jaroslav ŠVELCH

Obsah

AKTUÁLNÍ SYLABUS NA TENTO SEMESTR JE K DISPOZICI ZDE:

https://1drv.ms/w/s!AunJGu7eVJmisqoCeLwoel6f45Hsww?e=BwVX3d

Předmět je strukturovaný podle tematických okruhů. Většina výuky probíhá jako přednáška prokládaná diskusemi o tématu. Třikrát za semestr se koná seminář, kde se rozebírají domácí úkoly a literatura.

Plán předmětu:

1.Herní studia jako obor – jeho historie, cíle, interdisciplinární vazby a výzkumné otázky (J. Švelch, T. F. Krobová)

2.Blok A: Základní struktura her jako média: Definice her a antropologické přístupy ke hrám (Wittgenstein, Huizinga, Caillois) (J. Švelch)

3.b) herní pravidla a mechaniky a debata mezi tzv. „ludology“ a „naratology“ o jejich roli v médiu (J. Švelch)

4.c) narativ v počítačových hrách

5.Seminář k bloku A

6.Blok B: Reprezentace v počítačových hrách: a) antagonisté v hrách (J. Houška)

7.b) vyjadřování názorů prostřednictvím počítačových her; procedurální rétorika (T. F. Krobová)

8.Seminář k bloku B (J. Švelch + T. F. Krobová)

9.Blok C: Interakce s počítačovou hrou: a) teorie imerze (T. F. Krobová)

10.b) teorie interface a avatara (T. F. Krobová)

11.Seminář k bloku C (J. Švelch + T. F. Krobová)

Výsledky učení

Cílem předmětu je předat studentům znalosti o formálních a expresivních vlastnostech her jako média na základě nejnovějších poznatků z humanitního a společenskovědního výzkumu digitálních a nedigitálních her. Prostřednictvím typických i hraničních příkladů studentům ukáže hranice a potenciál her jako média a naučí je systematicky analyzovat formu a obsah počítačových her, jakož i interpretovat jednotlivá herní díla. Poznatky z tohoto předmětu budou studenti moci využít teorii ve své tvůrčí praxi a její reflexi; předmět je také nutnou přípravou pro diplomovou práci. Sekundárním cílem je to, aby studenti byli schopni artikulovaně a poučeně hovořit o tomto médiu na interních poradách, veřejných vystoupeních, v popularizační činnosti nebo grantových žádostech.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

●BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. ISBN 978-0-262-02614-7.

●CAILLOIS, Roger a Nina VANGELI. Hry a lidé: maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 978-80-902482-2-9.

●CROGAN, Patrick. Gameplay mode: war, simulation, and technoculture. Minneapolis, Minn.: Univ. of Minnesota Press, 2011. Electronic mediations, 36. ISBN 978-0-8166-5335-5.

●EGENFELDT-NIELSEN, Simon, Jonas Heide SMITH a Susana Pajares TOSCA. Understanding video games: the essential introduction. Third edition. New York ; London: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-84981-5.

●HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 978-80-7272-020-0.

●ISBISTER, Katherine. How games move us: emotion by design. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Playful thinking. ISBN 978-0-262-03426-5.

●JENKINS, Henry. Game Design as Narrative Architecture. In: Noah WARDRIP-FRUIN a Pat HARRIGAN, ed. First Person: New Media as Story, Performance, Game. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.

●JUUL, Jesper. Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, MA: MIT Press, 2005. ISBN 978-0-262-10110-3.

●PÖTZSCH, Holger. Selective Realism: Filtering Experiences of War and Violence in First- and Third-Person Shooters. Games and Culture [online]. 2017, 12(2), 156–178. ISSN 1555-4120. Dostupné z: doi:10.1177/1555412015587802

●RUSCH, Doris C. Making deep games: designing games with meaning and purpose. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-81213-0.

●RYAN, Marie-Laure. Avatars of story. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006. Electronic mediations, v. 17. ISBN 0-8166-4685-6.

Dále budou jako příklady zadány aktuální hry spojené s dílčími tématy.

Hodnoticí metody a kritéria

Zakončení: ústní zkouška

Průběžné úkoly: četba, účast na seminář, hraní zadaných her a příspěvky na skupinový blog

Poznámka

výuka 2h/týd

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)
FOUSEK KROBOVÁ T.
ŠVELCH J.

15:40–17:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 Tereza FOUSEK KROBOVÁ
Jaroslav ŠVELCH
Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů