Kapitoly z herního designu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312KHD1 zápočet 3 20 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 4 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy game designu a poskytnout nástroje a přístupy k jejich řešení. Jednotlivé přednášky vedou lektoři s praktickými zkušenostmi v dané problematice. Studenti na předmětu získají široký rozhled v metodách a procesech současného herního designu, vyzkoušejí si práci různých specialistů v rámci praktických cvičení a prohloubí svou schopnost reflektovat výsledky svojí práce ve vzájemných diskusích. Mimo jiné se naučí tvořit herní světy a prostředí, a to jak ve 2D, tak ve 3D. Součástí předmětu jsou dvě cvičení navazující na probíranou látku a přednášky hostů, jejichž obsah se mění každý semestr.

Plán předmětu:

 1. Úvod do game designu – Co je hra, jak se tvoří, jak funguje
 2. Interaktivita – Principy interaktivity, interaktivita v jiných médiích, specifika videoherní interaktivity
 3. Pravidla a schémata – Sporty, deskové hry, videohry
 4. Hry jako systém – Simulace, emergentní narativ, nahodilost, generativnost
 5. Cvičení I – Interaktivní dílo
 6. World a level design I – world building
 7. World a level design II – 2D level design
 8. World a level design III – 3D level design
 9. World a level design IV – Realita a fikce, adaptace
 10. Cvičení II – level design
 11. Přednáška hosta (datum a téma variabilní)
 12. Přednáška hosta (datum a téma variabilní)

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy game designu a poskytnout nástroje a přístupy k jejich řešení. Jednotlivé přednášky vedou lektoři s praktickými zkušenostmi v dané problematice. Studenti na předmětu získají široký rozhled v metodách a procesech současného herního designu, vyzkoušejí si práci různých specialistů v rámci praktických cvičení a prohloubí svou schopnost reflektovat výsledky svojí práce ve vzájemných diskusích. Mimo jiné se naučí tvořit herní světy a prostředí, a to jak ve 2D, tak ve 3D. Součástí předmětu jsou dvě cvičení navazující na probíranou látku a přednášky hostů, jejichž obsah se mění každý semestr.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

●SALEN, Katie a Eric ZIMMERMAN. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. ISBN 978-0-262-24045-1.

Doporučená literatura:

●FULLERTON, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Fourth edition. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2019. ISBN 978-1-138-09877-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za docházku, aktivní účast na hodině a vypracování praktických úkolů z cvičení

Poznámka

Výuka 2h/týd

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů