Zjednodušený studijní plán Herní design - magistr

Katedra herního designu

Studijní program: Herní design

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
312DGH Digital Game Histories ZK 2
312DN1 Dílna 1 ZK 4
312KHD1 Kapitoly z herního designu 1 Z 3
312MW1 Middleware 1 Z 3
312ZP Základy programování Z 3
Kreditů z povinných předmětů 18
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Multimediální tvorba_KHD
výběr ze skupiny Společenské a kulturní kontexty her_KHD
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
312DN2 Dílna 2 ZK 4
312HP Herní prototyp ZK 12
312HT1 Herní teorie 1 ZK 2
312KHD2 Kapitoly z herního designu 2 Z 3
312KZ Klauzurní zkouška ZK 1
312MW2 Middleware 2 Z 3
312VPH Vývoj počítačových her ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 34
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
312SHS Stáž v herním studiu Z 8
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Multimediální tvorba_KHD
výběr ze skupiny Společenské a kulturní kontexty her_KHD
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
312DN3 Dílna 3 ZK 4
312HT2 Herní teorie 2 ZK 2
312MW3 Middleware 3 Z 3
312SAPH Seminář analýzy počítačových her ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 11
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
312SHS Stáž v herním studiu Z 8
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Multimediální tvorba_KHD
výběr ze skupiny Společenské a kulturní kontexty her_KHD
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
312AH Absolventská hra ZK 19
312DN4 Dílna 4 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
312SHS Stáž v herním studiu Z 8
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Multimediální tvorba_KHD
výběr ze skupiny Společenské a kulturní kontexty her_KHD
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KHD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 26
Celkem kreditů za ročník 60