Klauzurní zkouška

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312KZ ZK 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce, které student připraví a předloží komisi.

Forma studia

Přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Souhrnná kreativní zkouška, kterou student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy díla

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionální zkouška

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů