Klauzurní zkouška

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312KZ zkouška 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce, které student připraví a předloží komisi.

Forma studia

Přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Souhrnná kreativní zkouška, kterou student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy díla

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionální zkouška

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů