Dílna 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312DN4 zkouška 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

1.Úvodní hodina, Ovládání - standardy v rámci platforem a žánrů

2.Playtest

3.Accessibility (přístupnost různým skupinám hráčů), specifika platforem

4.Playtest

5.Analytika - měřitelná hratelnost

6.Playtest

7.Lokalizace, praktický publishing

8.Playtest

9.Pitch

10.Playtest

11.Volitelné téma

12.Playtest

13.Volitelné téma

14.Volitelné téma

Výsledky učení

Cílem je seznámit studenty s jednotlivými fázemi vývoje herního projektu o delším časovém rozsahu a naučit je přizpůsobit vyvíjenou hru cílovému publiku prostřednictvím playtestů, analytiky a lokalizace. Studenti se rovněž naučí prezentovat herní projekt zadavateli či investorovi (tzv. pitching). Semináře také slouží pro konzultaci souvisejících témat a jejich praktické uplatnění v projektu absolventské hry. Zároveň zde budou mít studenti možnost průběžně prezentovat svůj projekt a získávat na něj zpětnou vazbu od vyučujícího i ostatních studentů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 312DN3 - Dílna 3

Literatura

Doporučená literatura:

●JIRKOVSKÝ, Jan. Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. Praha: D.A.M.O., 2011. ISBN 978-80-904387-1-2.

●KOSTER, Raph. A theory of fun for game design. 2nd ed. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2013. ISBN 978-1-4493-6321-5.

●SCHELL, Jesse. The art of game design: a book of lenses. Second edition. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4665-9864-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na semináře alespoň 60% - 30%

Aktivní komunikace na seminářích- 30%

Průběžná dokumentace vývoje projektu ve formě krátkých záznamů - alespoň 15 záznamů - 40%

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů