Middleware 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312MW3 zápočet 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej PAŠKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit pokročilejší herní prototyp v běžném enginu (v našem případě Unity) a samostatně v něm implementovat zvolené funkce. Dle volnějšího zadání budou mít za úkol do prototypu začlenit vybranou funkčnost za vedení pedagoga. Kromě zadání budou mít studenti k dispozici i hrubý nástin řešení, ale zároveň si budou moci vybrat svou vlastní cestu, pokud povede k podobnému výsledku.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 312MW2 - Middleware 2

Obsah kurzu

Vybrané semináře budou věnovány konzultacím vlastních projektů a problémů, které studenti řeší. Pro předložený problém se studenti pokusí společnou debatou navrhnout řešení a, bude-li to možné, společně vyzkoušet implementaci.

V rámci předmětu se studenti seznámí s těmito tématy:

•Lokální multiplayer

•Pokročilejší skriptování

•Pokročilejší navigation a pathfinding, základní AI

•Uživatelské rozhraní (UI), Canvas, RectTransform

•Particles

•Konzultace a řešení problémů ve vlastních projektech

Doporučená nebo povinná literatura

Online zdroje pro samostudium:

●Vzdělávací portál Unity: https://unity3d.com/learn

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na semináře (alespoň 80%) nebo perfektní samostatné vypracování projektu dle zadání.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

09:50–12:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:50–12:15 Učebna HD-1
Klimentská ulice
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů