Middleware 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312MW3 zápočet 3 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej PAŠKA

Obsah

Vybrané semináře budou věnovány konzultacím vlastních projektů a problémů, které studenti řeší. Pro předložený problém se studenti pokusí společnou debatou navrhnout řešení a, bude-li to možné, společně vyzkoušet implementaci.

V rámci předmětu se studenti seznámí s těmito tématy:

•Lokální multiplayer

•Pokročilejší skriptování

•Pokročilejší navigation a pathfinding, základní AI

•Uživatelské rozhraní (UI), Canvas, RectTransform

•Particles

•Konzultace a řešení problémů ve vlastních projektech

Výsledky učení

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit pokročilejší herní prototyp v běžném enginu (v našem případě Unity) a samostatně v něm implementovat zvolené funkce. Dle volnějšího zadání budou mít za úkol do prototypu začlenit vybranou funkčnost za vedení pedagoga. Kromě zadání budou mít studenti k dispozici i hrubý nástin řešení, ale zároveň si budou moci vybrat svou vlastní cestu, pokud povede k podobnému výsledku.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 312MW2 - Middleware 2

Literatura

Online zdroje pro samostudium:

●Vzdělávací portál Unity: https://unity3d.com/learn

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na semináře (alespoň 80%) nebo perfektní samostatné vypracování projektu dle zadání.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)

09:00–11:25
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–11:25 Učebna HD-1
Klimentská ulice
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů