Middleware 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312MW3 Z 3 3ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je naučit studenty tvořit pokročilejší herní prototyp v běžném enginu (v našem případě Unity) a samostatně v něm implementovat zvolené funkce. Dle volnějšího zadání budou mít za úkol do prototypu začlenit vybranou funkčnost za vedení pedagoga. Kromě zadání budou mít studenti k dispozici i hrubý nástin řešení, ale zároveň si budou moci vybrat svou vlastní cestu, pokud povede k podobnému výsledku.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 312MW2 - Middleware 2

Obsah kurzu

Vybrané semináře budou věnovány konzultacím vlastních projektů a problémů, které studenti řeší. Pro předložený problém se studenti pokusí společnou debatou navrhnout řešení a, bude-li to možné, společně vyzkoušet implementaci.

V rámci předmětu se studenti seznámí s těmito tématy:

•Lokální multiplayer

•Pokročilejší skriptování

•Pokročilejší navigation a pathfinding, základní AI

•Uživatelské rozhraní (UI), Canvas, RectTransform

•Particles

•Konzultace a řešení problémů ve vlastních projektech

Doporučená nebo povinná literatura

Online zdroje pro samostudium:

●Vzdělávací portál Unity: https://unity3d.com/learn

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na semináře (alespoň 80%) nebo perfektní samostatné vypracování projektu dle zadání.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů