Stáž v herním studiu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312SHS Z 8 160 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 40 až 80 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získání praktických zkušeností studentů v praxi při práci v aktivní herní firmě. Studenti budou rozvíjet dovednosti týmové práce, komunikace a vyzkouší si zapojení do již běžícího projektu. Praxi předchází exkurze do pražských herních firem. Studenti se dohodnou s jednou z nabízených herních firem v ČR a absolvují praxi o minimální hodinové náročnosti 160 hodin.

Forma studia

Praxe

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět působí jako protiváha samostatné autorské tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

není určena

Hodnoticí metody a kritéria

Potvrzení firmy o vykonání praxe v dané časové náročnosti. Písemná reflexe o rozsahu 8 normostran.

Poznámka

Doporučujeme, aby studenti praxi absolvovali buď o prázdninách mezi 1. a 2. ročníkem nebo v LS 2. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů