Animace a grafika v počítačových hrách 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312AGPH2 zápočet 2 20 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 8 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Plán předmětu:

1.Současné teorie animace (2 hod.) – Eliška Děcká

2.Základy 3D grafiky a animace (4 hod.) - (student získá základní znalosti o práci v 3D SW, orientuje se v různých 3D programech a zná rozdíly ve vhodnosti jejich použití)

3.Základ 3D modelování - (student je zevrubně obeznámen s postupem při 3D modelování postavy / objektu)

4.Svícení a efekty - (student je zevrubně obeznámen s problematikou svícení 3D objektů a scén)

5.Základy a principy 3D animování - (student je zevrubně obeznámen s postupy při 3D animaci)

6.Herní interface, typografie, atd. (2 hod.) - Jana Kilianová

7.Herní interface - (student se na konkrétních ukázkách naučí vytvářet návrh grafiky s ohledem na její funkčnost)

8.Responsivní design - (student je obeznámen s problematikou responsivity herního interfacu)

9.Praktické cvičení – návrh vlastního herního interface (2 hod.) - (student za asistence učitele navrhne jednoduchý herní interface - menu, ingame ovládání apod., typografii, apod. - a popíše jeho funkcionalitu)

10.Rozbor výtvarného zpracování současných AAA her (2 hod.) - (student je na ukázkách obeznámen se současnými grafickými trendy počítačových her velkých studií)

11.Motion Capture – návštěva specializovaného pracoviště (2 hod.)

12.Rozbor výtvarného zpracování současných nezávislých her (2 hod.) - Jana Kilianová (student je na ukázkách obeznámen se současnými grafickými trendy počítačových her malých či nezávislých studií, autorských vývojářů, apod.)

13.Case study – Amanita Design, rozbor konkrétního vývojářského modelu (2 hod.) - (student je seznámen s konkrétním herním projektem, který je aktuálně vyvíjen v některém z herních studií)

14.Praktické cvičení – rozbor hry (2 hod.) - (student vypracuje vlastní textový rozbor libovolně zvolené počítačové hry, rozsah cca 3 normostrany)

15.Sekundární grafika – grafika spojená s propagací hry - Jana Kilianová

16.Trailery, teasery, work in progress prezentace – přednáška (3 hod.) - (student se na ukázkách naučí chápat komplexnost práce s grafickým - výtvarným materiálem i mimo hru samotnou. Chápe důležitost jejího použití pro propagační, marketingové a komunikační účely vůbec.)

17.Praktické cvičení – tvorba vlastního propagačního materiálu (5 hod.) - (student si připraví propagační materiál pro svůj rozpracovaný projekt v rámci dílen gamedesignu; jedná-li se o studenta z jiného studijního programu než game design, připraví si propagační materiály na případně chystaný, či neexistující herní projekt)

Výsledky učení

Student získává pokročilejší znalosti v oblasti animace v počítačových hrách. Cílem je, aby se student orientoval v technologických postupech při tvorbě 2D grafiky, 3D animací a motion capture a dokázal zvolit vhodné nástroje pro tvorbu vlastního herní projektu. Student se naučí použít existující grafické podklady ve své hře, ale také v propagačních materiálech a dalších prezentacích se hrou spojených. Zároveň se naučí na základní úrovni vytvořit vlastní grafický obsah. Pokud není uvedeno jinak, vyučuje Ondřej Samohel.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura:

●BENDOVÁ, Helena. Umění počítačových her. Praha: NAMU, 2017. ISBN 978-80-7331-421-7.

●KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha: NAMU, 2004. ISBN 80-7331-019-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 65 % a odevzdání všech praktických cvičení

Poznámka

Výuka 2h/týd

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů