Základy interaktivní zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312ZIZT2 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmět je naučit studenty základům zvukové dramaturgie pro počítačové hry a principům práce se zvukem v interaktivním prostředí – jak v teoretické rovině, tak na praktických příkladech v middlewaru FMOD a herním enginu Unity. Studenti se také naučí integrovat zvuk do svých herních projektů.

Forma studia

Přednášky a semináře

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 312ZIZT1 - Základy interaktivní zvukové tvorby 1 nebo základní znalost práce s DAW a zvukové dramaturgie

Obsah kurzu

Tématické okruhy:

  1. týden (Historie)

Stručný přehled vývoje herního zvuku – používaných technologií a základních principů

2+3+4. týden (Interaktivní zvuková dramaturgie)

Seznámení se, se základními principy interaktivní dramaturgie, rozdíly oproti filmové tvorbě – koncept zvuku jako interaktivního prvku, adaptivní hudby, nelinearity času. Teoretický rámec bude doplněn praktickými ukázkami na konkrétních hrách.

5+6. týden (Workflow a základy práce s interaktivními zvuky v Unity)

Vysvětlení základního workflow při tvorbě interaktivních projektů – koncepce herního enginu a vysvětlení základních ovládacích prvků nutných pro práci v něm (vysvětlení konceptu prvků jako jsou audio listener, audio source, reverb zones atd.).

  1. týden (FMOD – základy, UI, propojení s Unity)

Seznámení se s middlewarem FMOD, jeho využití spolu s Unity a vysvětlení základních ovládacích prvků a principů.

  1. týden (FMOD – dynamické zvuky a atmosféry)

Základní principy dynamických zvuků – tzv. scatter instrument, multi instrument, principy randomizace.

  1. týden (FMOD – motory a parametry)

Vysvětlení principu tvorby zvuku „motorů“ – jaké využívat zdrojové zvuky a jejich implementace a nastavení skrze parametrů.

  1. týden (FMOD – dynamická hudba + zadání projektu)

Základy tvorby dynamické hudby, její specifika a pravidla (vrstvení, skoky po segmentech apod.)

11+12. týden (FMOD - Unity – práce na projektu)

Samostatná práce s možností konzultace.

  1. týden (Výstupní formáty + vyhodnocení projektu)

Teoretický a praktický přehled (v FMODu) výstupních formátů na základě platforem a jejich specifických požadavků.

  1. týden (Přednáška externisty nebo exkurze)

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

COLLINS, Karen. Game sound: an introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design. Cambridge, Mass: MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-03378-7.

COLLINS, Karen, Bill KAPRALOS a Holly TESSLER, ed. The Oxford handbook of interactive audio. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-979722-6.

MARKS, Aaron. Aaron Marks’ complete guide to game audio: for composers, sound designers, musicians, and game developers. Third edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-79538-9.

Studijní pomůcky:

● Dokumentace k middlewaru FMOD, dostupná zde: https://www.fmod.com/resources/documentation-api?version=1.10&page=content/generated/common/introduction_web.html

● Aktuální dokumentace k enginu Unity, dostupná zde: https://docs.unity3d.com/Manual/index.html

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování praktických úkolů zaměřených na interaktivní zvukovou tvorbu (70%), účast a aktivita ve výuce (30%)

Poznámka

Výuka 2h/týd

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů