Umění pohyblivého obrazu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UPO zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Denisa Tomková

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa Tomková

Obsah

V průběhu semestru se bude kurz zabývat způsoby, jakými může umění nových médií poskytnout prostor pro kritickou diskuzi a jak umělci a umělkyně pracující v těchto uměleckých formách poskytují prostřednictvím své tvorby dekolonizační a (eko)feministický diskurz. Předmět poskytne přehled klíčových teoretických prací k tématům anitiimperialismu, těla a technologie, kyberfeminismu, glitch feminismu, biopolitikého umění, ekofeminismu, antropocénu a queer teorie.

Výsledky učení

Cílem předmětu je obeznámení studentů a studentek se současným uměním pohyblivého obrazu, se kterým se diváci nejčastěji seznamují v galerijním prostředí. Důraz bude kladen na ukázky děl, jejich stručnou kontextualizaci a následnou diskuzi. Předmět poskytne přehled vybraných teoretických přístupů demonstrovaných na praktických příkladech děl k tématům sociálně angažovaného umění a dokumentačních strategií, těla a technologie, dekolonizace, kyberfeminismu, glitch feminismu, biopolitiky, ekofeminismu, antropocénu a queer teorie. Na konci kurzu by studenti a studentky měli být schopni/y uplatnit nové poznatky ve vlastním výzkumu a umělecké praxi.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Erika Balsom (2017) Reality Based Community, e-flux

https://www.e-flux.com/journal/83/142332/the-reality-based-community/

Tanya Leighton (ed.), Art and the Moving Image, Tate Afterall, London 2008, úvodná kapitola

Catherine Elwes. Installation and the Moving Image. Columbina University Press. 2015

Frazier, Chelsea M. 2021. How Black Women Re-Imagined Nature On-Screen. Atmos Magazine.

Pullen, Christopher. 2010. úvodná kapitola. Pullen, Christopher and Cooper, Margaret. LGBT Identity and Online New Media. Routledge.

Rasheed Araeen, Sean Cubitt, Ziauddin Sardar. 2002. The Third Text Reader: On Art, Culture, and Theory. Continuum.

Preciado, Paul. 2013. Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics. e-flux

https://www.e-flux.com/journal/44/60141/testo-junkie-sex-drugs-and-biopolitics/

Bryzgel, Amy. 2017. Performance art in Eastern Europe since 1960. Manchester University Press.

Azoulay, Ariella Aïsha. 2019. Potential History: Unlearning Imperialism. London: Verso.

Havránek, Vít. 2011-2015. Postokoloniální studia I.-V., tranzit.cz

Kovačeva, Elizabet a Bohal, Vít . 2022. Xenofeministická čítanka. Display.

Baker, Daniel and Hlavajova, Maria . 2013. We Roma: A Critical Reader in Contemporary Art. bak

Steyerl, Hito. Duty Free Art. Art in the Age of Planetary Civil War. Verso, 2017.

Haraway, Donna. 1985. A Cyborg Manifesto. Socialist Review.

Hito Steyrl (2009) In the Defense of the Poor Image, e-flux

https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/

Demos, T.J. 2016. „The Post-natural Condition“ in Decolonizing Nature. Contemporary Art and the Politics of Ecology. MIT Press, Stenberg Press.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na diskuzích – 50%. Ústní prezentace textu a vybraného díla současného umění na hodině – 50%.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
Tomková D.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Denisa Tomková Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů