Umění pohyblivého obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UPO Z 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu bude student schopen rozvinout ústní a psanou reflexi a analýzu uměleckého pohyblivého obrazu a uvést související relevance s vlastní prací; student bude schopen prezentovat a diskutovat o pohyblivém obrazu ve skupině.

Forma studia

Semináře - promítání, výklad a diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Navrhované tematické okruhy jsou díla, jež ukazují vztah fotografie a filmu, experimentální formy narace, taktéž otázku vztahu uměleckých médií v současné době a skrze výrazové prostředky současného pohyblivého obrazu explorace témat jako post cinematics, post internet, či digitální materialismus.

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými současnými i historickými díly na pomezí výtvarného umění, videoartu a experimentálního filmu, tj. s díly tzv. umění pohyblivého obrazu, se kterými se diváci často seznamují v prostředí galerie. Důraz bude kladen na promítání děl v jejich reálné délce, stručnou kontextualizaci a následnou diskuzi.

Doporučená nebo povinná literatura

SEZNAM POVINNÉ LITERATURY:

BALSOM, Erika. Exhibiting Cinema in Contemporary Art (Film Culture in Transition), Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013. 260 s. ISBN 978-90-485-1776-3. Dostupné z: www.oapen.org/download?type=document&docid=442726

STEYERL, Hito. In the defense of the Poor Image in: e-flux, Journal #10, November 2009.

Dostupné z: https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY:

BALSOM, Erika. After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation. New York: Columbia University Press, 2017. 320 s. ISBN 978-0231176934.

COMER, Stuart, ed. Film and Video Art. London: Tate publishing, 2009. 144 s. ISBN 9781854376077.

BAKER, Simon. Performing for the Camera. London: Tate Publishing, 2016. 240 s. ISBN 978-1849764001.

LEIGHTON, Tanya. Art and the Moving Image: A Critical Reader, London: Tate a Afterall, 2008. 480 s. ISBN 978-1854376251.

CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2004. 365 s. ISBN 80-239-5169-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na seminářích a aktivní participace: 50%

Písemný referát: 50%

Ti, kdo si předmět zapíší, po konzultaci s vyučující vypracují krátký referát na autora- autorku pracujícího s uměleckým pohyblivým obrazem dle svého výběru, s použitím povinné literatury.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů