Umění pohyblivého obrazu

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UPO zápočet 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

V rámci kurzu jsou uváděna aktuální díla světového videoartu a současné filmy natočené v souvislostech výtvarného umění v období posledních deseti let. Program je sestaven vždy aktuálně vzhledem k dostupnosti děl. Projekce je neveřejná, zapsaní účastníci kurzu dostanou program vždy předem e-mailem. Semináře se skládají z krátkého úvodu, projekce filmu v délce min. 40 min a následné diskuze.

V ZS 2023/24 budou uvedena mimo jiné současná díla Laure Prouvost, skupiny Metahaven, Jona Rafmana, Karrabing Film Collective, Amita Dutty, Lawrence Leka, Forensic Architecture, Arthura Jafy a dalších.

Výsledky učení

Absolventi a absolventky kurzu se orientují v soudobých směrech světového videoartu, dokáží je zařadit do kontextu a analyzovat. Jsou obeznámeni s různými způsoby vystavování videa a se specifiky, které má filmové dílo v prostoru galerie.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Anon. Jon Rafman: Minor Daemon and Ebrah k’dabri. Studio International On-line. 13. 2 2023, <https://www.studiointernational.com/index.php/jon-rafman-minor-daemon-review-180-studios-ebrahkdabri-spruth-magers-london>. Cit. dne 23. 10. 2023

Alessandra Raengo. “Dreams Are Colder than Death and the Gathering of Black Sociality.” Black Camera 8, no. 2 (2017): 120–40. https://doi.org/10.2979/blackcamera.8.2.07.

Mutambu, Tendai John. Sophia Al-Maria: The Girl Who Fell to Earth. Ocula Magazine, on-line na <https://ocula.com/magazine/conversations/sophia-al-maria/>, cit. dne 20. 5. 2023.

Weizman, Eyal. Violence at the Threshold of Detectability. e-flux Journal, 64, 2015, on-line na <https://www.e-flux.com/journal/64/60861/violence-at-the-threshold-of-detectability>, cit. dne 20. 5. 2023.

Gsmith. Marianna Simnett talks about her films, AQNB, on-line na <https://www.aqnb.com/2015/08/20/marianna-simnett-talks-about-her-films>, cit. dne 20. 5. 2023.

Heidenreich, Stefan. Freeportism as Style and Ideology: Post-Internet and Speculative Realism. e-flux Journal 71, 2016, on-line na <https://www.e-flux.com/journal/71/60521/freeportism-as-style-and-ideology-post-internet-and-speculative-realism-part-i/>, cit. dne 20. 5. 2023.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje za min. 50% účast na projekcích a za aktivitu v diskuzi.

Webová stránka předmětu

https://amu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/martin_blazicek_famu_cz/Ejae6akwrihJsyY0EQQLljQB5HLqHrEzceS-1hd9txb_4Q?e=mB8Udc

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
19:00–20:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Martin BLAŽÍČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
Po 19:00–20:00 Martin BLAŽÍČEK Učebna CAS 428
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů