Umění pohyblivého obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UPO Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

UMĚNÍ POHYBLIVÉHO OBRAZU

Možnosti Empatie Jaro 2021

POPIS KURZU A JEHO CÍLE

Cílem předmětu je seznámit student*ky s vybranými současnými tendencemi na pomezí výtvarného umění, videoartu a experimentálního filmu, tj. uměním pohyblivého obrazu, se kterými se publikum nejčastěji seznamují v prostředí galerie. Důraz bude kladen na promítání děl v jejich plné délce, stručnou kontextualizaci a následnou diskusi. Názvem jara 2021 jsou Možnosti empatie, kdy budeme spolu přemýšlet o tom, jakým způsobem umělecký pohyblivý obraz funguje ve vztahu k publiku a širším sociopolitickým kontextům. Proto bude řadu ukázek spojovat otázka vztahu subjektivity v současném umění s otázkami ekologie, technologií, feminismu a dekoloniálních perspektiv.

Po absolvování kurzu bude student schopen rozvinout ústní a psanou reflexi a analýzu uměleckého pohyblivého obrazu a uvést související relevance s vlastní prací; student bude schopen prezentovat a diskutovat o pohyblivém obrazu ve skupině.

Forma studia

Promítání, výklad a diskuse, samostatná a skupinová četba klíčových textů. Participace ve společném online foru na Moodle. Od zapsaných je očekávána příprava na seminář, hlavně četbou textů a samostatným vizuálním výzkumem.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou nutné žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu, kromě znalosti anglického jazyka na vysokoškolské úrovni.

Obsah kurzu

Navrhované tematické okruhy jsou díla, jež ukazují vztah fotografie a filmu, experimentální formy narace, taktéž otázku vztahu uměleckých médií v současné době a skrze výrazové prostředky současného pohyblivého obrazu explorace témat jako post cinematics, post internet, či digitální materialismus.

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými současnými i historickými díly na pomezí výtvarného umění, videoartu a experimentálního filmu, tj. s díly tzv. umění pohyblivého obrazu, se kterými se diváci často seznamují v prostředí galerie. Důraz bude kladen na promítání děl v jejich reálné délce, stručnou kontextualizaci a následnou diskuzi.

Doporučená nebo povinná literatura

SEZNAM POVINNÉ LITERATURY:

Erika Balsom (2017) Reality Based Community, e flux

https://www.e-flux.com/journal/83/142332/the-reality-based-community/

Hito Steyrl (2009) In the Defense of the Poor Image

https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/

Tanya Leighton (ed.), Art and the Moving Image, Tate Afterall, London 2008, úvodní kapitola

Isobel Harbinson (2019), kapitola Adrift Among Images, Performing Image, MIT

Lucy Reynolds ed. kap. Femininity as Labour, Women Artists, Feminism and Moving Image

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY:

Erika Balsom: Exhibiting Cinema in Contemporary Art, Amsterdam University Press, Amsterdam 2013. www.oapen.org/download?type=document&docid=442726

Balsom, Erika, After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation (Columbia University Press, 2017)

Stuart Comer, Film and Video as Art, Tate Publishing

Maria Walsh (2021) Therapeutic Aesthetics Performative Encounters in Moving Image Artworks, Bloomsbury

Hodnoticí metody a kritéria

HODNOTICÍ METODY A KRITÉRIA

Pro splnění kurzu je nutná účast na hodinách a aktivní participace v diskusích: 50%

Krátká ústní prezentace studentem/studentkou vybraného díla současného uměleckého pohyblivého obrazu. Kurz používá tzv. student centred metodiku.

Skupinová práce. Společně připravený program uměleckého pohyblivého obrazu. Hodnocení bude probíhat jako takzvaný peer to peer feedback, tedy vzájemnou zpětnou vazbou ve skupině.

PŘEDPOKLADY A DALŠÍ POŽADAVKY

Nejsou nutné žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu, kromě znalosti anglického jazyka na vysokoškolské úrovni.

OBSAH KURZU

VYBRANÉ FILMY JSOU POUZE INDIKATIVNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT.

Webová stránka předmětu

https://www.instagram.com/_oneminutes_/
Skupinový
projekt
Jaro
2020.

Poznámka

OBSAH KURZU

VYBRANÉ FILMY JSOU POUZE INDIKATIVNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT.

Týden 1

Úvod do hodiny

Zadaná četba, organizace kurzu, metody hodnocení, zdroje a Moodle

Umělecký pohyblivý obraz v galerijním prostředí i jinde a jeho publikum

Týden 2

Performance pro kameru.Instagram, Tumblr a taktilní možnosti obrazovky

Týden 3

Umělecký pohyblivý obraz po internetu

Minimální prostředky, maximální efekt. Co je to digitální materialismus?

Heather Phillipson Zero Point Garbage Matte

Oliver Laric Touch my Body

Lucky PDF+ Autoitalia: Lucky PDF TV

Ed Fornieles: Dorm Daze 2014

Hito Steyerl , diskuze nad zadaným textem

Týden 4

Prezentace

Týden 5

Postkoloniální perspektivy: Pohledy zevnitř odjinud a zase zpátky

Larry Apiamchong a David Blandy, Finding Fannon 2, 2015

Tabita Rezaire, Fannie Sosa, Marwa Arsanios

Týden 6.

Politika pravdy

Dokumentární obrat v uměleckém pohyblivém obrazu, observační mód

Wu Tsang, Wildness

Jeremy Deller, Battle of Ogreave , 2001, 90 min ukázka

Alžběta Bačíková Talk and Twerk 2017

Alžběta Balabánová

Týden 7

Společná návštěva výstavy současného umění pohyblivého obrazu.

Týden 8

Současné formy sociálně angažované tvorby a umělecký pohyblivý obraz

Aktivismus a video hry, trans, VR jako produkce empatie

Daniela Braitwaite Shirley, Rehana Zaman, Růžoví Plameňáci

Týden 9

Nelidé, mezidruhová komunikace a ekologie.

Critical Cooking Show Linda Stupart

Dominique Knowles

Špela Petrič

Allora Callzadilla

Himali Singh Soin

Patrícia Dominquez

Agniezska Polska

Týden 10

Čtenářský a výzkumný seminář povinné četby.

Týden 11

Posthumanismus a film. Umělá inteligence.

Elizabeth Price, Carolyn Lazard

Ed Atkins,Ian Cheng Emissaries 2018,

Jen Liu, Pink Slime Caesar Shift, 2018

Týden 12

Společná příprava na závěrečné hodnocení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů