Dějiny nových médií 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DNM1 ZK 3 4PT anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Kurz seznámí posluchače/ky s oblastí nových médií, audiovizuálních umění a technologie z hlediska historického vývoje, od počátku 20. století až po základní přehled současných děl, trendů a tendencí.
  2. Kurz seznámí posluchače/ky prostřednictvím analýzy příkladů z dějin s aktuálními kontexty výtvarného umění, filmu, teorie a techniky.
  3. Posluchači/ky získají hlubší porozumění nástrojům, strategiím a technologiím používaným v současnosti.

Forma studia

Kurz je veden formou přednášek s projekcí a analýzou audiovizuálních ukázek

Předpoklady a další požadavky

  1. Předpokladem je všeobecná znalost dějin audiovizuální kultury a výtvarného umění 20. století.
  2. Schopnost samostudia, analýzy a reflexe
  3. Z důvodů návaznosti je lépe absolvovat kurz 1 a poté 2

Obsah kurzu

Kurz poskytuje základní orientaci v historických souvislostech umění a technologie, v umění nových médií, videoartu a počítačovém umění od počátku 20. století do současnosti. Na vybraných příkladech kurz sleduje dílčí témata uměleckého dialogu s vývojem technických nástrojů v souvislosti se společenskými a politickými změnami, které rozvoj technologie přináší. Kurz je veden formou přednášek s projekcí a analýzou audiovizuálních ukázek.

Tématické okruhy:

umělecké experimenty ovlivněné technologií v počátku století;

kinetické a luminokinetické umění;

počátky výpočetních přístrojů od 40. let 20. století;

počátky videa, experimenty se zpracováním videosignálu;

Portapak a umělecké reflexe videa;

obraz jako objekt;

umění sítě, a net-art první generace;

Web 2.0;

bio-art;

interface a interaktivita;

umění po internetu;

Doporučená nebo povinná literatura

BENJAMIN Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936);

McLUHAN Marshall. Understanding Media: Extension of Man. McGraw-Hill, 1964. ISBN 81-14-67535-7

FLUSSER Vilém. Towards A Philosophy of Photography, (1983); ISBN

BOLTER J. David, GRUSIN Richard. Remediation-Understanding New Media. The MIT Press, 1999. ISBN 0262024527

MANOVICH Lev. Language of New Media. The MIT Press, 2002. ISBN 9780262632553

DVOŘÁK Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. VVP AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8

ZIELINSKI Siegfried. Deep Time Of The Media. The MIT Press, 2006. ISBN 978-0262240499

ALBERA, François. TORTAJADA Maria (eds.). Cinema Beyond Film. Amsterdam University Press, 2010. ISBN 9789089640833

DOLANOVÁ, Lenka. Dialog s démony nástrojů - Steina a Woody Vasulkovi. Prague: NAMU, 2011. 208 s., ISBN 978-80-7331-317-3.

Futurism: Manifestos : http://www.unknown.nu/futurism/

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. Boston: E. P. Dutton, 1970. ISBN 978-0525472636

GERE Charlie. Digital Culture. The University of Chicago Press, 2009. ISBN 9781861893888

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí konečného hodnocení je ověření znalosti uvedených filmů a seznámení se s relevantní literaturou. Studenti/ky vypracují písemnou práci v rozsahu 2 normostran, na jejímž základě proběhne ústní zkouška.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Distanční výuka
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů