Dějiny nových médií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DNM1 ZK 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznámí posluchače/ky s oblastí nových médií, audiovizuálních umění a technologie z hlediska historického vývoje, od počátku 20. století do současnosti. Prostřednictvím analýzy příkladů z dějin bude poukazovat na dobové kontexty výtvarného umění, filmu, teorie a techniky a díky tomu poskytuje hlubší porozumění nástrojům, strategiím a technologiím používaným v současnosti. Podrobný sylabus, seznam literatury a citovaných děl je na stránce předmětu https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h3DHodXrdxCTyJ1nZn-SDoVowFIisavs

Forma studia

Přednáška s komentovanu projekcí. Samostatná práce s texty a videoarchivem.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná znalost dějin audiovizuální kultury a výtvarného umění 20. století, schopnost samostudia, analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Kurz poskytuje základní orientaci v historických souvislostech umění a technologie, v umění nových médií, videoartu a počítačovém umění od 19. století do současnosti. Na vybraných příkladech sleduje dílčí témata uměleckého dialogu s vývojem technických nástrojů a v souvislosti se společenskými a politickými změnami, které rozvoj technologie přináší.

Tématické okruhy:

Předpoklady médií a mediální archeologie

Dispozitiv nových médií

Emergence médií: elektřina, tělo a zrod výroby

Mechanismy avantgardy

Počátky počítačového umění

Televize a video signál

Videoart – první generace

Videoart – 80. a 90. léta

Kultura interface

Síť a počátky internetu

Web 2.0 a Post-internet

Doporučená nebo povinná literatura

Viz stránka předmětu: https://drive.google.com/drive/folders/1h3DHodXrdxCTyJ1nZn-SDoVowFIisavs?usp=sharing

BENJAMIN Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936);

McLUHAN Marshall. Understanding Media: Extension of Man. McGraw-Hill, 1964. ISBN 81-14-67535-7

FLUSSER Vilém. Towards A Philosophy of Photography, (1983); ISBN

BOLTER J. David, GRUSIN Richard. Remediation-Understanding New Media. The MIT Press, 1999. ISBN 0262024527

MANOVICH Lev. Language of New Media. The MIT Press, 2002. ISBN 9780262632553

DVOŘÁK Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. VVP AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8

ZIELINSKI Siegfried. Deep Time Of The Media. The MIT Press, 2006. ISBN 978-0262240499

ALBERA, François. TORTAJADA Maria (eds.). Cinema Beyond Film. Amsterdam University Press, 2010. ISBN 9789089640833

DOLANOVÁ, Lenka. Dialog s démony nástrojů - Steina a Woody Vasulkovi. Prague: NAMU, 2011. 208 s., ISBN 978-80-7331-317-3.

Futurism: Manifestos : http://www.unknown.nu/futurism/

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. Boston: E. P. Dutton, 1970. ISBN 978-0525472636

GERE Charlie. Digital Culture. The University of Chicago Press, 2009. ISBN 9781861893888

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí konečného hodnocení je ověření znalosti uvedených filmů a seznámení se s relevantní literaturou. Písemná práce o rozsahu 2 NS na základě předchozícho seznámení se s doporučenou literaturou. Ústní zkouška na základě předem odevzdané písmené práce.

Webová stránka předmětu

https://drive.google.com/drive/folders/1h3DHodXrdxCTyJ1nZn-SDoVowFIisavs?usp=sharing

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů