Dějiny nových médií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DNM1 zkouška 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Kurz poskytuje základní orientaci v historických souvislostech umění a technologie, v umění nových médií, videoartu a počítačovém umění od 19. století do současnosti. Na vybraných příkladech sleduje dílčí témata uměleckého dialogu s vývojem technických nástrojů a v souvislosti se společenskými a politickými změnami, které rozvoj technologie přináší.

Tématické okruhy:

Předpoklady médií a mediální archeologie

Dispozitiv nových médií

Emergence médií: elektřina, tělo a zrod výroby

Mechanismy avantgardy

Počátky počítačového umění

Televize a video signál

Videoart – první generace

Videoart – 80. a 90. léta

Kultura interface

Síť a počátky internetu

Web 2.0 a Post-internet

Výsledky učení

Kurz seznámí posluchače/ky s oblastí nových médií, audiovizuálních umění a technologie z hlediska historického vývoje, od počátku 20. století do současnosti. Prostřednictvím analýzy příkladů z dějin bude poukazovat na dobové kontexty výtvarného umění, filmu, teorie a techniky a díky tomu poskytuje hlubší porozumění nástrojům, strategiím a technologiím používaným v současnosti. Podrobný sylabus, seznam literatury a citovaných děl je na stránce předmětu.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná znalost dějin audiovizuální kultury a výtvarného umění 20. století, schopnost samostudia, analýzy a reflexe.

Literatura

Viz stránka předmětu:

https://amu365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/martin_blazicek_famu_cz/EfAru5AqNhZBphxQIaw5IEcB3T7kiusXeMTpkJBfEzKXPQ?e=MzsfqP

Albera, Francois. Projected Cinema. In. Albera-Tortajada (eds.). Cinema Beyond Film. Amsterdam University Press, 2010.

Pizzi, Katia. Dematerialising bodies in motion: fotodinamica and futurist photography. In. Italian Futurism and the Machine. Manchester University Press, 2019.

Lebeděva, Irina. The poetry of science. In. The Great Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915–1932. Guggenheim Museum, 1992. Dostupné na <https://monoskop.org/images/f/f7/Lebedeva_Irina_1992_The_Poetry_of_Science_Projectionism_and_Electroorganism.pdf>. Navštíveno dne 5. 11. 2023.

Smirnov, Andrey. The Art of Movement. In. Sound in Z. Koenig Books, 2013.

Kittler, Friederich. Friedlaender, Stroj na fatu morgánu. In. Gramofon. Film. Typewriter. Karolinum, 1986/2017.

Meigh-Andrews, Chris. In and out of the studio. In A History of Video Art. Bloomsbury, 2013.

Usselmann, Rainer. The Dilemma of Media Art: Cybernetic Serendipity at the ICA London. In. Leonardo (36)5, 2003.

Boyle, Deirdre. Subject to change. In. Subject to change – Guerrilla Television Revisited, Oxford University Press, 1997.

Shanken, Edward A. Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art. Leonardo 35(4), 2002.

Youngblood, Gene. Cybernetic Cinema, Computer Films. In. Expanded cinema, New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1970. Str. 194-256.

Grau, Oliver. Art and Media Evolution I. In. Virtual Art: From Illusion to Immersion. MIT Press, 2002.

Sommerer, Christa. Mignonneau, Laurent. Art as a Living System: Interactive Computer Artworks. In. Leonardo (32)3, 1999.

Duguet, Anna-Marie. Jeffrey Shaw. From expanded cinema to virtual reality. In. Duguet-Klotz-Weibel (eds). Jeffrey Shaw – a user’s manual. ZKM, 1997.

Rokeby, David. Transforming Mirrors: Subjectivity and Control in Interactive Media. In. Penny, Simon (ed). Critical Issues in Electronic Media. SUNY Series in Film History and Theory, 1996.

Manovich, Lev. Principy nových médií. In. Dvořák, Tomáš (ed). Kapitoly z dějin nových médií. VVP AVU 2010.

Bolter, J. D. Grusin, Richard. Remediace. In. Dvořák, Tomáš (ed). Kapitoly z dějin nových médií. VVP AVU 2010.

Bourriaud, Nicolas. Pobývání v globální kultuře. In Bourriaud, N. Postprodukce. Tranzit 2004.

Cascone, Kim. The Aesthetics of Failure: “Post-Digital” Tendencies in Contemporary Computer Music. Computer Music Journal, 24, 2000.

Cramer, Florian. Post-Digital Writing. Keynote at Electronic Literature Organization conference, West Virginia University, Morgantown, 2012. Dostupné on-line na <https://electronicbookreview.com/essay/post-digital-writing>, navštíveno dne 15. 12. 2023.

White, Michele. The Aesthetic of Failure: Confusing Spectators with Net Art Gone Wrong. In. The body and the screen. MIT Press, 2006.

Chan, Jennifer. Z prohlížeče do galerie (a zpět): Komodifikace net artu 1990–2011. In. Meixnerová, Marie (ed), #mm Net Art – internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace, Pastiche Filmz, 2014.

Chan, Jennifer. Poznámky k postinternetu. In. Meixnerová, Marie. #mm Net Art – internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace, Pastiche Filmz, 2014.

Olson, Marisa. Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture, in Alex Klein - Charlotte Cotton (eds.) Words without pictures, New York: Aperture, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí konečného hodnocení je ověření znalosti diskutovaných děl a seznámení se s relevantní literaturou.

Písemná práce o rozsahu 2-3 NS na základě předchozícho seznámení se s doporučenou literaturou. Ústní zkouška na základě předem odevzdané písmené práce.

Webová stránka předmětu

https://amu365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/martin_blazicek_famu_cz/EfAru5AqNhZBphxQIaw5IEcB3T7kiusXeMTpkJBfEzKXPQ?e=N8qydZ

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů