Dějiny nových médií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DNM1 ZK 3 4/T anglicky, česky zimní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin BLAŽÍČEK, Eric ROSENZVEIG, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

1. Seznámit posluchače s oblastí nových médií - audiovizuálních umění a technologie z hlediska historického vývoje, zhruba od konce 19. století až po základní přehled současných děl, trendů a tendencí.

2. Seznámit posluchače prostřednictvím analýzy příkladů z dějin s aktuálními kontexty výtvarného umění, filmu, teorie a techniky. Posluchači mají možnost hlubšího porozumění jak nástrojům, strategií a technologií, používaných v současnosti.

Forma studia:

Kurz je veden formou přednášek s projekcí a analýzou audiovizuálních ukázek, zaznamenaných na médiích a e-learningovou formou výukz prostřednictvím společné editace delegované stránky wikipedie.

Předpoklady a další požadavky:

1. Předpokladem je všeobecná znalost dějin audiovizuální kultury a výtvarného umění 20. století.

2. Schopnost samostudia, analýzy a reflexe

3. Z důvodů návaznosti je lépe absolvovat kurz 1. a 2.

Obsah kurzu:

1.dějiny nových médií

2.dvousemestrový předmět nabízí přehled vývoje Nových médií, o umělcích, uměleckých směrech, kategoriích a nástrojích, spojovaných s tímto termínem.

3. Nová média označují kategorii umělecké tvorby, kde hraje zásadní roli práce s pohyblivým obrazem, jeho projekcí na více než jedno plátno, práce se zvukem, fyzickým i virtuálním prostředím. Přístupy a koncepty kombinující prostředky kinematografie, animace, experimentálního filmu, kódování, hudební tvorby, performativních umění a masových vysílacích médií.

Doporučená nebo povinná literatura:

Jozef Czeres, Michal Murin, Od Analógového k digitálnému, Nové pohlady na nové uměnia v audiovizuálnom veku, FVU, Bánská Bystrica, 2010,

Katarína Rusnáková, V toku pohyblivých obrazov, Bratislava, 2005

The New Media Reader, ed Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort,The MIT Press, 2003

Huhtamo, E. (1995) Resurecting the Technological Past: An Introduction to the Archeology of Media. Intercommunication No.14.

On-line: http://www.ntticc.or.jp/pub/ic_mag/ic014/huhtamo/huhtamo_e.html#body-1

Electronic Culture: Technology and Visual Representaion. Edited by Timothy Druckery; Introduction by Alluequere Roseanne Stone.Aperture Foundation,1996

Digital Culture: Understanding New Media, Glen Creeber, Royston Martin,Open University Press,2008

Charlie Gere, Digital Culture, The University of Chicago Press, 2009

Hodnoticí metody a kritéria:

kredity jsou uděleny na základě:

75 procentní účasti na seminářích

aktivní účasti v diskuzi na seminářích

samostatně zpracovaného hesla na wiki

absolvování závěrečné ústní zkoušky:celkem 2 otázky, jedno téma si může posluchač sám vybrat,druhé určí zkoušející.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

semináře:

Hudební nástroje, barevné varhany a kinematografické experimenty (1910-1960)

Kinetické a lumikokinetické umění (1920-60)

Počátky komputačních přístrojů od archeologie do poloviny 20. století (1940's - 85)

Video Art I: Televize, rozhlas (1952-1969)

Video Processing (1970-1980)

Konceptuální & systémové umění (1960-1975)

Videoart 2: portapak, live media & video performance (1965-75)

Video instalace 1& 2 (1969-1985,1985-2000)

Virtuální realita & imerzvní systémy (1960 do současnosti)

Interactivita 1 a 2 (1960-1970 a 1980-2000)

Telepresence/Telematika/TeleRobotika (1965-87)

Zvukové umění a zvukové instalace (1950- do součanosti)

Netart a Web art (1990-1995)

Network (1970-2000)

Tactická média (1990 - do současnosti)

Machinima a počítačové hry (2000-do současnosti)

Locativní média (2000- do současnosi)

Umělý život a AI (2000-do současnosti)

Database cinema (1995-do současnosti)

Augmentovaná realita (2005-do současnosti)

Bioart a „vznikající“ média (2000-do současnosti)

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
ROSENZVEIG E.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Eric ROSENZVEIG Učebna CAS 423
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: