Dějiny nových médií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DNM1 zkouška 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Kurz poskytuje základní orientaci v historických souvislostech umění a technologie, v umění nových médií, videoartu a počítačovém umění od 19. století do současnosti. Na vybraných příkladech sleduje dílčí témata uměleckého dialogu s vývojem technických nástrojů a v souvislosti se společenskými a politickými změnami, které rozvoj technologie přináší.

Tématické okruhy:

Předpoklady médií a mediální archeologie

Dispozitiv nových médií

Emergence médií: elektřina, tělo a zrod výroby

Mechanismy avantgardy

Počátky počítačového umění

Televize a video signál

Videoart – první generace

Videoart – 80. a 90. léta

Kultura interface

Síť a počátky internetu

Web 2.0 a Post-internet

Výsledky učení

Kurz seznámí posluchače/ky s oblastí nových médií, audiovizuálních umění a technologie z hlediska historického vývoje, od počátku 20. století do současnosti. Prostřednictvím analýzy příkladů z dějin bude poukazovat na dobové kontexty výtvarného umění, filmu, teorie a techniky a díky tomu poskytuje hlubší porozumění nástrojům, strategiím a technologiím používaným v současnosti. Podrobný sylabus, seznam literatury a citovaných děl je na stránce předmětu https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h3DHodXrdxCTyJ1nZn-SDoVowFIisavs

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná znalost dějin audiovizuální kultury a výtvarného umění 20. století, schopnost samostudia, analýzy a reflexe.

Literatura

Viz stránka předmětu:

https://amu365.sharepoint.com/:f:/s/sp-3373-cas-famu/Ete4blmGDv9Dt0ZsoqZiVtoBcoCr47_wz2ACbtJjsTz6eQ?e=35RZMs

BENJAMIN Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936);

McLUHAN Marshall. Understanding Media: Extension of Man. McGraw-Hill, 1964. ISBN 81-14-67535-7

FLUSSER Vilém. Towards A Philosophy of Photography, (1983); ISBN

BOLTER J. David, GRUSIN Richard. Remediation-Understanding New Media. The MIT Press, 1999. ISBN 0262024527

MANOVICH Lev. Language of New Media. The MIT Press, 2002. ISBN 9780262632553

DVOŘÁK Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. VVP AVU, 2010. ISBN 978-80-87108-16-8

ZIELINSKI Siegfried. Deep Time Of The Media. The MIT Press, 2006. ISBN 978-0262240499

ALBERA, François. TORTAJADA Maria (eds.). Cinema Beyond Film. Amsterdam University Press, 2010. ISBN 9789089640833

DOLANOVÁ, Lenka. Dialog s démony nástrojů - Steina a Woody Vasulkovi. Prague: NAMU, 2011. 208 s., ISBN 978-80-7331-317-3.

Futurism: Manifestos : http://www.unknown.nu/futurism/

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. Boston: E. P. Dutton, 1970. ISBN 978-0525472636

GERE Charlie. Digital Culture. The University of Chicago Press, 2009. ISBN 9781861893888

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí konečného hodnocení je ověření znalosti uvedených filmů a seznámení se s relevantní literaturou. Písemná práce o rozsahu 2-3 NS na základě předchozícho seznámení se s doporučenou literaturou. Ústní zkouška na základě předem odevzdané písmené práce.

Webová stránka předmětu

https://amu365.sharepoint.com/:f:/s/sp-3373-cas-famu/Ete4blmGDv9Dt0ZsoqZiVtoBcoCr47_wz2ACbtJjsTz6eQ?e=35RZMs

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů