Dějiny audiovizuálních teorií 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT1 zkouška 3 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz se zaměřuje na základní pojmy a osobnosti v rámci audiovizuálních teorií především druhé poloviny 20. století a raného 21. století (Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Michel Foucault, Roland Barthes, Laura Mulvey, Lev Manovich, Harun Farocki) v historické perspektivě. Skládá se z přednášek, které dané teoretiky/teoretičky a jejich koncepty zařadí do dobového kontextu a nastíní jejich další pohyb v návazném teoretickém uvažování, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika či směr nejlépe charakterizuje.

Výuka předmětu probíhá 1x za dva roky - kurz společný pro 2. a 3. ročník studia.

Výsledky učení

Student bude po absolvování kurzu schopen postihnout vývoj myšlení o audiovizuálním umění v druhé polovině 20. století, přiřadit jednotlivé autority a jejich texty k příslušným směrům a definovat projevy jejich uvažování v současné umělecké praxi i teoretické reflexi. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti nejen dobového, ale i aktuálního společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty bakalářského stupně katedry Audiovizuálních studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Literatura

Claire BISHOP. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

Mark FISHER. Kapitalistický realismus. Rybka publishersm Praha 2010.

Jussi PARIKKA. Co je archeologie médií? NAMU, Praha 2022.

Friedrich KITTLER. Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (úvod)

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky.

SYLABUS - LS 2022

1. 21. 2. - Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (přednáška - David Kořínek)

2. 28. 2. - Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (seminář - David Kořínek)

Text: Claire Bishop. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

3. 7. 3. Mark Fisher: Kapitalistický realismus (přednáška - Lukáš Likavčan)

4. 14. 3. - Mark Fisher: Kapitalistický realismus (seminář - Lukáš Likavčan)

5. 21. 3. - queer teorie a současné umění (přednáška - Natálie Drtinová)

6. 28. 3. - queer teorie a současné umění (seminář - Natálie Drtinová)

7. 4. 4. - Jussi Parikka a archeologie médií (přednáška - Martin Charvát)

8. 18. 4. – velikonoční pondělí

9. 25. 4. - Jussi Parikka a archeologie médií (seminář - Martin Charvát)

10. 11. 4. – Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (přednáška - Palo Fabuš)

11. 2. 5. - Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (seminář - Palo Fabuš)

Text: Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (úvod)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů