Dějiny audiovizuálních teorií 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obeznámení s hlavními teoretickými proudy uvažujícími o filmu a dalších audiovizuálních médiích.

Forma studia

Předmět je realizován formou přednášky proložené dvěma semináři, na nichž se vede diskuze o teoretických textech. Na kurzu se podílí několik přednášejících (Jan Bernard, Helena Bendová, Tomáš Pospiszyl, Michal Bregant).

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Dějiny audiovizuálních teorií jsou pojaty jako souhrnná přehledová přednáška pro studenty především bakalářského studia mapující nejvýznačnější teoretické směry a koncepce zkoumající film i jiná audiovizuální média od 10. let minulého století, a to se zohledněním interdisciplinárního i historického kontextu, v němž se tyto teorie objevily. Přednáška je proložena třemi semináři, v nichž jsou společně se studenty diskutovány vybrané texty charakterizující jednotlivé probírané teoretické proudy (texty na seminář, v sylabu označené jako „text k četbě“, je třeba mít přečtené vždy <b>předem</b> na ten který seminář; texty dostanou studenti k dispozici v elektronické podobě).

2.10. Rané teorie filmu (Bernard)

text k četbě: Vachel Lindsay: The art of the moving picture (1915) – kapitola XIV – Orchestr, konverzace a cenzura, Hugo Munstenberg: The Photoplay: A Psychological Study (1916) – kapitola 3

9.10. Montážníci a ruští formalisté (Bernard)

text k četbě: Dziga Vertov: My (1922), Sergej Ejzenštejn: Nápodoba jako ovládnutí

16.10. Uměnověda a teorie výmarského období ve vztahu k filmu (Bernard)

text k četbě: Walter Benjamin: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti; Béla Balázs: Podstata filmu (1924)

23.10. seminář (Bendová)

30.10. Sémiotika, strukturalismus a film (Bernard)

text k četbě: Umberto Eco: O artikulacích filmového kódu (1967)

6.11. Kritika ideologie (Bendová)

text k četbě: Laura Mulvey: Vizuální slast a narativní film

13.11. Film mezi médii: mediální archeologie a nová filmová historie (Pospiszyl)

text k četbě: Thomas Elsaesser: Historie rané kinematografie a multimédia: Archeologie možných budoucností

20.11. seminář (Bendová)

27.11. Sémiopragmatika (Bendová)

text k četbě: Roger Odin: Sémio-pragmatický přístup k dokumentárnímu filmu. Do. Revue pro dokumentární film. 2004, č. 2.

4.12. Naratologie (Bendová)

text k četbě: Marie-Laure Ryan: Avatars of Story (1. kapitola)

11.12. hodina odpadá

18.12. seminář (Bendová)

Doporučená nebo povinná literatura

Casetti, Francesco: Filmové teorie 1945-1995. NAMU, Praha 2009. (jen část týkající se látky přednášené v rámci tohoto semestru)

+ doporučená literatura:

Aitken, Ian: European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Indiana University Press 2002.

Andrew, Dudley: The Major Film Theories: An Introduction. Oxford University Press 1976.

Aumont, Jacques - Marie, Michel: Dictionnaire théorique et critique du cinéma. Armand Colin 2005.

Ben-Shaul, Nitzan. Film: the key concepts. 2007.

Bettinson; Rushton. What is Film Theory? Introduction to Contemporary Debate. 2010.

Braudy, Leo - Cohen, Marshall (eds.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Oxford University Press 1998.

Elseasser, Thomas; Haneger, Malte. Film Theory: An Introduction through Senses. 2010.

Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods, Vol. I. University of California Press 1976.

Nichols, Bill (ed.): Movies and Methods, Vol. II. University of California Press 1985.

Rosen, Philip (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology. Columbia University Press 1986.

Gledhill, Christine - Williams, Linda: Reinventing Film Studies. Edward Arnold 2000.

Stam, Robert: Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishers 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška na základě okruhů daných sylabem předmětu.

Webová stránka předmětu

http://cas.famu.cz/?p=105

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů