Dějiny audiovizuálních teorií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT1 zkouška 3 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ, Pavol FABUŠ

Obsah

Kurz se zaměřuje na významné pojmy a osobnosti v rámci audiovizuálních teorií především druhé poloviny 20. století a raného 21. století (Karl Marx, Mark Fisher, Michel Foucault, Bruno Latour, Harun Farocki a operační obrazy, spekulativní myšlení, postdigitalita) v historické perspektivě. Skládá se z přednášek, které dané teoretiky/teoretičky a jejich koncepty zařadí do dobového kontextu a nastíní jejich další pohyb v návazném teoretickém uvažování, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika či směr nejlépe charakterizuje.

Výuka předmětu probíhá každoročně - kurz společný pro 2. a 3. ročník studia.

Výsledky učení

Student bude po absolvování kurzu schopen postihnout vývoj myšlení o audiovizuálním umění v druhé polovině 20. století, přiřadit jednotlivé autority a jejich texty k příslušným směrům a definovat projevy jejich uvažování v současné umělecké praxi i teoretické reflexi. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti nejen dobového, ale i aktuálního společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty bakalářského stupně katedry Audiovizuálních studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Literatura

Mark FISHER. Kapitalistický realismus. Rybka publishers, Praha 2010.

Harun Farocki - Phantom Images

Kim Cascone - The Aesthetics of Failure: „Post-Digital“ Tendencies in Contemporary Computer Music

Michel Foucault - vybraný text

Shaviro, Steven, The Universe of Things. On Speculative Realism, Minneapolis: University of Minnesota Press 2014, s. 108–128.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

SYLABUS - ZS 2023

2. 10. Fabuš - Karel Marx, Mark Fisher

9. 10. Fabuš - analýza zadaného textu

16. 10. Fabuš - Farocki - operační obrazy

23. 10. Fabuš - analýza zadaného textu

30. 10. Fabuš - Postdigitalita

6. 11. Fabuš - analýza zadaného textu

13. 11. Dita Malečková - Michel Foucault

20. 11. Dita Malečková - analýza zadaného textu

27. 11. Dita Malečková - Pojmy asambláž a Actor Network Theory

4. 12. Dita Malečková - analýza zadaného textu

11. 12. Purkrábková/Sirůček - Spekulativní myšlení

18. 12. Purkrábková/Sirůček - analýza zadaného textu

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
FABUŠ P.
BARTLOVÁ A.

12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Pavol FABUŠ
Anežka BARTLOVÁ
Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů