Dějiny audiovizuálních teorií 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT1 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen postihnout vývoj myšlení o audiovizuálním umění v druhé polovině 20. století, přiřadit jednotlivé autority a jejich texty k příslušným směrům a definovat projevy jejich uvažování v současné umělecké praxi i teoretické reflexi. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti nejen dobového, ale i aktuálního společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Přednášky proložené semináři, na nichž se vede diskuze o teoretických textech. Na kurzu se podílí několik přednášejících.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty bakalářského stupně katedry Audiovizuálních studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na základní pojmy a osobnosti v rámci audiovizuálních teorií především druhé poloviny 20. století a raného 21. století (Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Michel Foucault, Roland Barthes, Laura Mulvey, Lev Manovich, Harun Farocki) v historické perspektivě. Skládá se z přednášek, které dané teoretiky/teoretičky a jejich koncepty zařadí do dobového kontextu a nastíní jejich další pohyb v návazném teoretickém uvažování, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika či směr nejlépe charakterizuje.

Výuka předmětu probíhá 1x za dva roky - kurz společný pro 2. a 3. ročník studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Claire BISHOP. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

Mark FISHER. Kapitalistický realismus. Rybka publishersm Praha 2010.

Jussi PARIKKA. Co je archeologie médií? NAMU, Praha 2022.

Friedrich KITTLER. Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (úvod)

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky.

SYLABUS - LS 2022

1. 21. 2. - Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (přednáška - David Kořínek)

2. 28. 2. - Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (seminář - David Kořínek)

Text: Claire Bishop. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

3. 7. 3. Mark Fisher: Kapitalistický realismus (přednáška - Lukáš Likavčan)

4. 14. 3. - Mark Fisher: Kapitalistický realismus (seminář - Lukáš Likavčan)

5. 21. 3. - queer teorie a současné umění (přednáška - Natálie Drtinová)

6. 28. 3. - queer teorie a současné umění (seminář - Natálie Drtinová)

7. 4. 4. - Jussi Parikka a archeologie médií (přednáška - Martin Charvát)

8. 18. 4. – velikonoční pondělí

9. 25. 4. - Jussi Parikka a archeologie médií (seminář - Martin Charvát)

10. 11. 4. – Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (přednáška - Palo Fabuš)

11. 2. 5. - Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (seminář - Palo Fabuš)

Text: Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (úvod)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů