Dějiny audiovizuálních teorií 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT1 ZK 3 12PS + 12SS česky zimní

Garant předmětu

Veronika KLUSÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JANEČKOVÁ, Veronika KLUSÁKOVÁ, David KOŘÍNEK, Dita MALEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen postihnout vývoj myšlení o audiovizuálním umění v druhé polovině 20. století, přiřadit jednotlivé autority a jejich texty k příslušným směrům a definovat projevy jejich uvažování v současné umělecké praxi i teoretické reflexi. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti nejen dobového, ale i aktuálního společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Přednášky proložené semináři, na nichž se vede diskuze o teoretických textech. Na kurzu se podílí několik přednášejících.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty bakalářského stupně katedry Audiovizuálních studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na základní pojmy a osobnosti v rámci audiovizuálních teorií především druhé poloviny 20. století a raného 21. století (Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Michel Foucault, Roland Barthes, Laura Mulvey, Lev Manovich, Harun Farocki) v historické perspektivě. Skládá se z přednášek, které dané teoretiky/teoretičky a jejich koncepty zařadí do dobového kontextu a nastíní jejich další pohyb v návazném teoretickém uvažování, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika či směr nejlépe charakterizuje.

Výuka předmětu probíhá 1x za dva roky - kurz společný pro 2. a 3. ročník studia.

Doporučená nebo povinná literatura

WALTER, Benjamin. „Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti.“ Dílo a jeho zdroj. Přel. Věra Saudková. Praha: Odeon, 1979. s. 17–47.

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Překlad Václav Janoščík. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378 s. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 348 s. Eseje; sv. 4. ISBN 978-80-207-0296-2.

Pavel Barša: Nulový stupeň dekolonizace

https://artalk.cz/2020/01/20/nulovy-stupen-dekolonizace/

Alexander Kiossev: Metafora sebekolonizace

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/s/sebekolonizace/metafora-sebekolonizace.html

Jennifer M. Barker, „Skin“ in The Tactile Eye: Touch and the Cinematic Experience (Berkeley: University of California Press, 2009), 23-39, 56-68.

Lucy Suchman - Human/Machine Reconsidered

Ke stažení zde: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcss/5/1/5_1_1_5/_article/-char/en

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky.

SYLABUS - ZS 2021

4. 10. - Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím (David Kořínek - přednáška)

McLuhanova klasifikace médií, médium jako extenze, obsah média, horká/chladná média, význam pro teorii nových médií

11. 10. - Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím - (David Kořínek - seminář)

povinný text: McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím, Odeon 1991

sekundární literatura:

Horrocks, Christopher: Marshall McLuhan a virtualita, Triton 2002

Levinson, Paul: Digital McLuhan, Routledge 2001

18. 10. - Lev Manovich: Jazyk nových médií (David Kořínek - přednáška)

pět vlastností nových médií, digitální kinematografie

25. 10. - Lev Manovich: Jazyk nových médií - (David Kořínek - seminář)

povinný text: Manovich, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum 2018.

1. 11. - Anděl technické reprodukovatelnosti: Úvod do myšlení Waltera Benjamina

(Lukáš Likavčan - přednáška)

Úvodní přednáška do díla Waltera Benjamina se bude dotýkat zejména kontextu jeho tvorby - společenským a technologickým proměnám první poloviny 20. století, marxismu a historickému materialismu. V rámci přednášky také narazíme na sérii analogií Benjaminovy doby s druhou dekádou 21. století, díky čemu jeho dílo budeme moci číst z pozic současného myšlení (například za pomoci Eriky Balsom).

8. 11. - Anděl technické reprodukovatelnosti: Úvod do myšlení Waltera Benjamina (Lukáš Likavčan - seminář)

Povinný text:

Walter Benjamin, “Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti”, Dílo a jeho zdroj (Odeon, 1979), s. 17-47.

Sekundární literatura:

Erica Balsom, After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation (Columbia University Press, 2017)

Alžběta Bačíková - Anna Remešová, “Rozhovor s Erikou Balsom”, Politika pravdy II: Observace (FaVU / etc. galerie, 2017), s. 14-27.

15. 11. - Od postkoloniálních studií k dekoloniální praxi (Vjera Borozan - přednáška)

22. 11. - Haptická vizualita ve filmové teorii (Jiří Anger - přednáška)

29. 11. - Od postkoloniálních studií k dekoloniální praxi (Vjera Borozan - seminář)

Povinné texty:

Pavel Barša: Nulový stupeň dekolonizace

https://artalk.cz/2020/01/20/nulovy-stupen-dekolonizace/

Alexander Kiossev: Metafora sebekolonizace

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/s/sebekolonizace/metafora-sebekolonizace.html

6. 12. - Haptická vizualita ve filmové teorii (Jiří Anger - seminář)

Povinný text+video:

Jennifer M. Barker, „Skin“ in The Tactile Eye: Touch and the Cinematic Experience (Berkeley: University of California Press, 2009), 23-39, 56-68.

Johannes Binotto, „Trace,“ Schnittstellen, 2020, https://schnittstellen.me/videoessays/trace/

13. 12. - Neurodiverzita a umělá inteligence (Palo Fabuš - přednáška)

O paralelním a vzájemně inspirovaném přehodnocení vztahu k inteligenci lidské a strojové

20. 12. - Neurodiverzita a umělá inteligence (Palo Fabuš - seminář)

Povinný text: Lucy Suchman - Human/Machine Reconsidered

Ke stažení zde: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcss/5/1/5_1_1_5/_article/-char/en

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
KLUSÁKOVÁ V.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Veronika KLUSÁKOVÁ Učebna CAS 423
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů