English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

doc. RNDr. Ivan TOMEK, CSc.

Email:
ivan.tomek@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Mika Jiří – Budování image značky s využitím audiovize
  • Ottová Michaela – Budování značky v oblasti kultury
  • Ing.Bc. Souralová Ladislava – Product placement v českém televizní prostředí
  • Kobosilová Irena – Product Placement v českém filmu
  • Čermák Filip – Postavení audiovizuálního průmyslu v ekonomickém systému České republiky
  • Kulhánek Ondřej – Marketingová komunikace v kinodistribuci
  • Dudáková Marta – Filmový marketing
Platnost dat k 22. 6. 2018