Marketing - orientace na spotřebitele

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MONS ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Ivan TOMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan TOMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty chápat základní principy marketingového uvažování od vytváření nového produktu po jeho uvedení na trh a řízení produktu / značky. Vyložíme základní analýzu okolního prostředí , vnitřních a vnějších faktorů, cílových skupina segmentace, pojem marketingového mixu a marketingového plánu. Jednotlivá „P“ marketingového mixu a jejich smysl v životním cyklu produktu. Specifika filmové a televizní produkce se objevují zejména v oblasti cenové tvorby a v marketingu umění, neziskovém marketingu a marketingu veřejnoprávních medií.

Forma studia

Přednáška a diskuse se studenty o aktuálních marketingovýchi jevech nad běžnými mediálními informacemi marketingové povahy. Jsou využívány zejména HN a TV. .V některých přednáškách jsou využívány projekce a powerpointové prezentace pedagoga.

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v teorii nabídky a poptávky. Znalost základních ekonomických pojmů. Ochota zapomenout na některé mýty.

Obsah kurzu

 1. Co je marketing, co jsou potřeby zákazníka (zejména odlišení funkčních, emocionálních a statutových potřeb), chování spotřebitele (rozhodovací proces při výběru produktu)
 2. Pojem cílová skupina, segmentace cílové skupiny, smysl a v ČR užívané segmentační postupy (příjmy, životní cykly, životní styly)
 3. Pojem distribuce produktu, klasické formy přes prodejní řetězce a vlastní značky po distribuční roli výrobců, přímý osobní prodej a roli Internetu
 4. Pojem marketingového mixu, různé koncepce, ale jedna podstata
 5. Zboží - produkt - služba, role značky. Globální značky a lokální značky. Příklady komunikace značek v ČR.
 6. Pojem image, co to je, image produktu a firmy, pojem positioning, k čemu slouží a jak se s ním pracuje (příklad Fernet Stock * Becherovka)
 7. Hledání a využívání marketingových příležitostí
 1. Základy z oblasti CRM, aplikační postupy
 2. Základy Public relations
 3. Základy výzkumu trhu a práce s takto získanými informacemi
 4. Marketingová komunikace

Doporučená nebo povinná literatura

Philip Kotler, Marketing, libovolné vydání Grada po roce 1995

Philip Kotler, Marketing Management, libovolné vydání Grada

Dušan Pavlů, Efektivní marketingová komunikace, Grada

Gustav Tomek, Věra Vávrová, Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada

Kjell, A. Nodrström, Jonas Ridderstale : Funky Business, Grada 2005

Časopisy Marketing & Media, Strategie, Trend marketing

Hodnoticí metody a kritéria

Hondotí se pochopení problematiky, při zkoušce jsou studenti postaveni do situace, kdy musí řešit určitý marketingový úkol. Při řešení tohoto problému se posuzuje, nakolik využívají marketingového uvažování a chápou základní principy. Není vyžadována znalost definic. Součástí hodnocení je i aktivita studenta během přednášek.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
TOMEK I.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
ČERVENÁ
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Ivan TOMEK Učebna KP 330
Lažanský palác
ČERVENÁ přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů