Marketing - orientace na spotřebitele

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MONS ZK 3 2PT česky zimní

Garant předmětu

Ivan TOMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan TOMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu chápe, co je marketingové uvažování, k čemu marketing slouží a jaké jsou základní postupy. Je schopen provést jednoduché aktivity a vyhledat si odborníka na ty složitější.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Marketing je představen nikoli jako teoretická věda, ale spíše zkušenostní disciplína a využité best practice. Důraz je na zkušenosti, přednášející je v oboru řadu let a studentům ilustruje tematické příklady z praxe jak audiovizuální, tak zejména marketingu zboží a služeb.

OSNOVA

1)Co je marketing, v jakých podmínkách se dnes pohybujeme (oversupply, overcommunication, sociální sítě off i on line), co jsou potřeby zákazníka (odlišení funkčních, emocionálních a statutových potřeb).

2)Pojem cílová skupina, segmentace cílové skupiny, smysl a v ČR užívané segmentační postupy, targeting. Cílové skupiny v audiovizi.

3)Pojem marketingového mixu, různé koncepce, ale jedna podstata.

4)Zboží – produkt – služba, role značky. Globální značky a lokální značky. Příklady komunikace značek v ČR.

5)Pojem image, co to je, image produktu a firmy, pojem positioning, k čemu slouží a jak se s ním pracuje.

6)Hledání a využívání marketingových příležitostí:

–tvorba nového produktu, jak se provádí, jak se ověřuje,

–jak se produkt vytváří a nasazuje do distribuce

–zpětná vazba

7)Pojem distribuce produktu, klasické formy přes prodejní řetězce a vlastní značky po distribuční roli výrobců, přímý osobní prodej a roli internetu.

8)Základy Public relations

9)Marketingová komunikace

10)Základy výzkumu trhu a práce s takto získanými informacemi, filmové testy a pretesty.

11)Současné změny a trendy, online nástroje, panely, sociální sítě.

Doporučená nebo povinná literatura

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004. ISBN 978-80-247-0513-2.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-0053-0.

NORDSTRÖM, Kjell A. a Jonas RIDDERSTRÅLE. Funky business: jak chytré hlavy dokážou rozhýbat business a přimět peníze k tanci. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1067-6.

KERRIGAN Finola. Film Marketing. Routlidge, 2017.

Film Marketing [online]. Dostupné z: https://www.filmdaily.tv/marketing/film-marketing

-a spousta dalších online zdrojů

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška. Nejsou požadovány exaktní definice, ale pochopení pojmů a schopnost jejich aplikace na realitu. Ke zkoušce studenti zpracovávají jednoduchý marketingový plán uvedení nového produktu.

Povinná účast na přednáškách 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
TOMEK I.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Ivan TOMEK Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů