Marketing - orientace na spotřebitele

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MONS zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan TOMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan TOMEK

Obsah

Marketing je představen nikoli jako teoretická věda, ale spíše zkušenostní disciplína a využité best practice. Důraz je na zkušenosti, přednášející je v oboru řadu let a studentům ilustruje tematické příklady z praxe jak audiovizuální, tak zejména marketingu zboží a služeb.

OSNOVA

1)Co je marketing, v jakých podmínkách se dnes pohybujeme (oversupply, overcommunication, sociální sítě off i on line), co jsou potřeby zákazníka (odlišení funkčních, emocionálních a statutových potřeb).

2)Pojem cílová skupina, segmentace cílové skupiny, smysl a v ČR užívané segmentační postupy, targeting. Cílové skupiny v audiovizi.

3)Pojem marketingového mixu, různé koncepce, ale jedna podstata.

4)Zboží – produkt – služba, role značky. Globální značky a lokální značky. Příklady komunikace značek v ČR.

5)Pojem image, co to je, image produktu a firmy, pojem positioning, k čemu slouží a jak se s ním pracuje.

6)Hledání a využívání marketingových příležitostí:

–tvorba nového produktu, jak se provádí, jak se ověřuje,

–jak se produkt vytváří a nasazuje do distribuce

–zpětná vazba

7)Pojem distribuce produktu, klasické formy přes prodejní řetězce a vlastní značky po distribuční roli výrobců, přímý osobní prodej a roli internetu.

8)Základy Public relations

9)Marketingová komunikace

10)Základy výzkumu trhu a práce s takto získanými informacemi, filmové testy a pretesty.

11)Současné změny a trendy, online nástroje, panely, sociální sítě.

Výsledky učení

Absolvent předmětu chápe, co je marketingové uvažování, k čemu marketing slouží a jaké jsou základní postupy. Je schopen provést jednoduché aktivity a vyhledat si odborníka na ty složitější.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004. ISBN 978-80-247-0513-2.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.

TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-0053-0.

NORDSTRÖM, Kjell A. a Jonas RIDDERSTRÅLE. Funky business: jak chytré hlavy dokážou rozhýbat business a přimět peníze k tanci. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1067-6.

KERRIGAN Finola. Film Marketing. Routlidge, 2017.

Film Marketing [online]. Dostupné z: https://www.filmdaily.tv/marketing/film-marketing

-a spousta dalších online zdrojů

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška. Nejsou požadovány exaktní definice, ale pochopení pojmů a schopnost jejich aplikace na realitu. Ke zkoušce studenti zpracovávají jednoduchý marketingový plán uvedení nového produktu.

Povinná účast na přednáškách 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
TOMEK I.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Ivan TOMEK Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů