English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Marketing - orientace na spotřebitele

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MONS ZK 3 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Ivan TOMEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ivan TOMEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Naučit studenty chápat základní principy marketingového uvažování od vytváření nového produktu po jeho uvedení na trh a řízení produktu / značky. Vyložíme základní analýzu okolního prostředí , vnitřních a vnějších faktorů, cílových skupina segmentace, pojem marketingového mixu a marketingového plánu. Jednotlivá „P“ marketingového mixu a jejich smysl v životním cyklu produktu. Specifika filmové a televizní produkce se objevují zejména v oblasti cenové tvorby a v marketingu umění, neziskovém marketingu a marketingu veřejnoprávních medií.

Forma studia:

Přednáška a diskuse se studenty o aktuálních marketingovýchi jevech nad běžnými mediálními informacemi marketingové povahy. Jsou využívány zejména HN a TV. .V některých přednáškách jsou využívány projekce a powerpointové prezentace pedagoga.

Předpoklady a další požadavky:

Základní orientace v teorii nabídky a poptávky. Znalost základních ekonomických pojmů. Ochota zapomenout na některé mýty.

Obsah kurzu:

1) Co je marketing, co jsou potřeby zákazníka (zejména odlišení funkčních, emocionálních a statutových potřeb), chování spotřebitele (rozhodovací proces při výběru produktu)

2) Pojem cílová skupina, segmentace cílové skupiny, smysl a v ČR užívané segmentační postupy (příjmy, životní cykly, životní styly)

3) Pojem distribuce produktu, klasické formy přes prodejní řetězce a vlastní značky po distribuční roli výrobců, přímý osobní prodej a roli Internetu

4) Pojem marketingového mixu, různé koncepce, ale jedna podstata

5) Zboží - produkt - služba, role značky. Globální značky a lokální značky. Příklady komunikace značek v ČR.

6) Pojem image, co to je, image produktu a firmy, pojem positioning, k čemu slouží a jak se s ním pracuje (příklad Fernet Stock * Becherovka)

7) Hledání a využívání marketingových příležitostí

- tvorba nového produktu, jak se provádí, jak se ověřuje,

- jak se produkt vytváří a nasazuje do distribuce

- zpětná vazba

8) Základy z oblasti CRM, aplikační postupy

9) Základy Public relations

10) Základy výzkumu trhu a práce s takto získanými informacemi

11) Marketingová komunikace

Doporučená nebo povinná literatura:

Philip Kotler, Marketing, libovolné vydání Grada po roce 1995

Philip Kotler, Marketing Management, libovolné vydání Grada

Dušan Pavlů, Efektivní marketingová komunikace, Grada

Gustav Tomek, Věra Vávrová, Výrobek a jeho úspěch na trhu, Grada

Kjell, A. Nodrström, Jonas Ridderstale : Funky Business, Grada 2005

Časopisy Marketing & Media, Strategie, Trend marketing

Hodnoticí metody a kritéria:

Hondotí se pochopení problematiky, při zkoušce jsou studenti postaveni do situace, kdy musí řešit určitý marketingový úkol. Při řešení tohoto problému se posuzuje, nakolik využívají marketingového uvažování a chápou základní principy. Není vyžadována znalost definic. Součástí hodnocení je i aktivita studenta během přednášek.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
TOMEK I.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Ivan TOMEK Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018