Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr - 2022 – 2. ročník

Studijní program: Photography
Katedra fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Exhibition Project
 
307EEXH3 ZK 2 12SS
Final Commission
 
307EFCO3 ZK 1 30P 307EFCO4 ZK 1 30P
Minimální počet kreditů za semestr 3 1
Povinné předměty
Authorial presentation 307AP ZK 2 24SS
Department Assembly
 
307EDA5 Z 1 16CS
Graphic Design and Photography
 
307EGR7 ZK 2 2ST 307EGR8 ZK 2 2ST
Guest Lectures
 
307EGL9 Z 1 12PS 307EGL0 Z 1 12PS
Master Thesis Seminar
 
307EMAS1 Z 5 4ST 307EMAS2 Z 5 4ST
New Media and Multimedia
 
307ENMU1 ZK 2 2CT 307ENMU2 ZK 2 2CT
Preparation for the Artistic Part of the Final Project
 
307EPAP Z 1 14SS
Studios of Department of Photography
 
307ESTD3 ZK 4 24SS 307ESTD4 ZK 4 28SS
Technical Preparation for the State Final Exam
 
307ETPFE Z 1 14SS
Minimální počet kreditů za semestr 17 16
Povinně volitelné předměty
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Electives Courses Montage
Moduly KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 17
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 13
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 1 (307DIJM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 2 (307DIJM2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 1 (307EFCO1) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 2 (307EFCO2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 3 (307EFCO3) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 4 (307EFCO4) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 5 (307EGR5) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 6 (307EGR6) PZ Absolventským výkonem
Master Thesis Seminar 1 (307EMAS1) ZT Diplomovou prací
Master Thesis Seminar 2 (307EMAS2) ZT Diplomovou prací
Exhibition Project 1 (307EEXH1) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 2 (307EEXH2) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 3 (307EEXH3) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 1 (307ESTD1) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 2 (307ESTD2) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 3 (307ESTD3) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 4 (307ESTD4) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307ESMP) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307ESMC) PZ Absolventským výkonem
Authorial presentation (307AP) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307ESMV) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307ESMA) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307ESMPC) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307ESMEX) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical class: Author´s Research and Analysis (307EAMP) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307EAMC) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307EAMV) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307EWMP) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307EWMPC) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307EWMV) PZ Absolventským výkonem
Preparation for the Artistic Part of the Final Project (307EPAP) PZ Absolventským výkonem
Technical Preparation for the State Final Exam (307ETPFE) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 7 (307EGR7) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 8 (307EGR8) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 1 (307ENMU1) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 2 (307ENMU2) PZ Absolventským výkonem
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT History and Theory of Photography - lecture (S307EMDTFP)
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT History and Theory of Photography - discussion (S307EMDTFR)
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT