Zjednodušený studijní plán Fotografie EN - magistr - 2022

Katedra fotografie

Studijní program: Photography

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307AP Authorial presentation ZK 2
307EDA5 Department Assembly 5 Z 1
307EEXH3 Exhibition Project 3 ZK 2
307EFCO3 Final Commission 3 ZK 1
307EGR7 Graphic Design and Photography 7 ZK 2
307EGL9 Guest Lectures 9 Z 1
307EMAS1 Master Thesis Seminar 1 Z 5
307ENMU1 New Media and Multimedia 1 ZK 2
307ESTD3 Studios of Department of Photography 3 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EFCO4 Final Commission 4 ZK 1
307EGR8 Graphic Design and Photography 8 ZK 2
307EGL0 Guest Lectures 10 Z 1
307EMAS2 Master Thesis Seminar 2 Z 5
307ENMU2 New Media and Multimedia 2 ZK 2
307EPAP Preparation for the Artistic Part of the Final Project Z 1
307ESTD4 Studios of Department of Photography 4 ZK 4
307ETPFE Technical Preparation for the State Final Exam Z 1
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Workshops
výběr ze skupiny Electives Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly KF

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 23
Celkem kreditů za ročník 60