Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie EN - magistr - 2022 – 1. ročník

Studijní program: Photography
Katedra fotografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Exhibition Project 307EEXH1 ZK 2 12SS 307EEXH2 ZK 2 14SS
Final Commission
 
307EFCO1 ZK 1 30P 307EFCO2 ZK 1 30P
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty
Autumn Master´s Practical class: Author´s Research and Analysis 307EAMP ZK 2 24SS
Autumn Master´s Practical Class: Creation of Visual Project 307EAMC ZK 2 24SS
Autumn Master´s Practical Class: Theoretical Introduction 307EAMT ZK 2 24SS
Autumn Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation 307EAMV ZK 2 24SS
Department Assembly 307EDA4 Z 1 16CS
Graphic Design and Photography 307EGR5 ZK 2 2ST 307EGR6 ZK 2 2ST
Guest Lectures 307EGL7 Z 1 12PS 307EGL8 Z 1 12PS
Introduction to Study of Photography
 
307EINS Z 2 6PS
Introduction to Techniques of Photography
 
307EINT Z 1 13PS
Spring Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
 
307ESMP ZK 2 28SS
Spring Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
 
307ESMC ZK 2 28SS
Spring Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
 
307ESMT ZK 2 28SS
Spring Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
 
307ESMV ZK 2 28SS
Studios of Department of Photography 307ESTD1 ZK 4 24SS 307ESTD2 ZK 4 28SS
Summer Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis
 
307ESMA ZK 2 28SS
Summer Master´s Practical Class: Creation of Visual Project
 
307ESMPC ZK 2 28SS
Summer Master´s Practical Class: Theoretical Introduction
 
307ESMI ZK 2 28SS
Summer Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation
 
307ESMEX ZK 2 28SS
Texts and Contexts 307ETAC1 ZK 2 2ST 307ETAC2 ZK 2 2ST
Winter Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis 307EWMP ZK 2 24SS
Winter Master´s Practical Class: Creation of Visual Project 307EWMPC ZK 2 24SS
Winter Master´s Practical Class: Theoretical Introduction 307EWMT ZK 2 24SS
Winter Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation 307EWMV ZK 2 24SS
Minimální počet kreditů za semestr 29 25
Povinně volitelné předměty
Workshops V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Electives Courses Montage
Moduly KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 32 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 1 (307DIJM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna Jana Měřičky: Vlastní barevný prostor 2 (307DIJM2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 1 (307EFCO1) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 2 (307EFCO2) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 3 (307EFCO3) PZ Absolventským výkonem
Final Commission 4 (307EFCO4) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 5 (307EGR5) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 6 (307EGR6) PZ Absolventským výkonem
Master Thesis Seminar 1 (307EMAS1) ZT Diplomovou prací
Master Thesis Seminar 2 (307EMAS2) ZT Diplomovou prací
Exhibition Project 1 (307EEXH1) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 2 (307EEXH2) PZ Absolventským výkonem
Exhibition Project 3 (307EEXH3) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 1 (307ESTD1) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 2 (307ESTD2) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 3 (307ESTD3) PZ Absolventským výkonem
Studios of Department of Photography 4 (307ESTD4) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307ESMP) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307ESMC) PZ Absolventským výkonem
Authorial presentation (307AP) PZ Absolventským výkonem
Spring Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307ESMV) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307ESMA) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307ESMPC) PZ Absolventským výkonem
Summer Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307ESMEX) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical class: Author´s Research and Analysis (307EAMP) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307EAMC) PZ Absolventským výkonem
Autumn Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307EAMV) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Author´s Research and Analysis (307EWMP) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Creation of Visual Project (307EWMPC) PZ Absolventským výkonem
Winter Master´s Practical Class: Verbal Explication and Presentation (307EWMV) PZ Absolventským výkonem
Preparation for the Artistic Part of the Final Project (307EPAP) PZ Absolventským výkonem
Technical Preparation for the State Final Exam (307ETPFE) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 7 (307EGR7) PZ Absolventským výkonem
Graphic Design and Photography 8 (307EGR8) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 1 (307ENMU1) PZ Absolventským výkonem
New Media and Multimedia 2 (307ENMU2) PZ Absolventským výkonem
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT History and Theory of Photography - lecture (S307EMDTFP)
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT
Texts and Contexts 1 (307ETAC1) ZT History and Theory of Photography - discussion (S307EMDTFR)
Texts and Contexts 2 (307ETAC2) ZT