Zimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ZMPTU ZK 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Štěpánka ŠIMLOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student na dalším tématu ověřuje a prohlubuje porozumění vztahu teorie a metodologie autorského výzkumu a analýzy. Student prohlubuje své znalosti a dovednosti se základními principy práce s odbornými texty.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Study guide for the WS 22/23: https://docs.google.com/document/d/18dLJszw_i1VFlnumFny-kFEWbc8hufqqS3oUFGrWb78/edit?usp=sharing

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretický a metodologický background k určenému tématu praktika. Vyučující vybírají odbornou literaturu k danému tématu, kterou studenti postupně čtou a v rámci společných seminářů o ní diskutují. Studijní literatura je vždy vybírána tak, aby umožňovala studentům uvažovat o relevantních aspektech určenému tématu a nabízela jim příklady, jak lze dané téma tvůrčím způsobem uchopit.

01 – uvedení do tématu, přehled relevantní literatury, další možné zdroje pro samostudium, podmínky splnění kurzu

02-05 – průběžná četba a diskusní setkání

06 – shrnutí kurzu, vzájemné diskuse zamýšlených témat závěrečných kritických textů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Studijní opora pro předmět Zimní magisterské praktikum: Teoretický úvod do tématu. Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=186 3970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na seminárních diskusích, na závěr semestru student odevzdává kritický text v rozsahu 5-10 normostran. Zkouška probíhá formou rozpravy nad odevzdaným textem.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů