Bachelor Thesis Seminar 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EBTS2 Z 4 120 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 30 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

The student is oriented in the thematic areas of the theoretical part of the SZZ focused on the history and theory of photography, knows the basic literature on SZZ, can talk about individual topics and independently search for additional information. The student knows the formal requirements of writing professional texts, knows the citation standards, can conduct literature research and prepare a research-oriented written work.

Forma studia

seminar, independent research activity under the guidance of a supervisor

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

The seminar is devoted to ongoing consultations of the theoretical thesis and preparation for the state examinations in the history and theory of photography. It combines individual consultations with tutors and seminars on the state examination topics under the guidance of the supervisor.

  1. Specificity of photography and intermediality
  2. Reproducibility (graphic, photographic and digital techniques of reproduction; the problem of reproduction and documentation of art)
  3. Photographic portraiture and the problem of identity in modern and contemporary times
  4. Objectivity as an epistemic ideal: scientific photography
  5. Photographer as witness: ethical and political dimensions of photography
  6. Vernacular (amateur and commercial) photography
  7. Apparatuses and machines of vision: the technical conditions of photography
  8. Art as post-production: photographs found, appropriated, recycled, archived
  9. The photographic canon and its institutionalization (historiography, exhibition, market)
  10. Photography and new media (remediation, calculated and operative images, technological convergence)

Doporučená nebo povinná literatura

Required:

Shirley, R. - Simmons, M. Photographers and Research: The role of research in contemporary photographic practice. London: Taylor & Francis 2017.

Recommended:

Loveless, N. How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation. Durham - London: Duke University Press 2019.

Belcher, W. J. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Dunleavy, P. Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. London: MacMillan 2003.

Evans, D. - Gruba, P. - Zobel, J. How to Write a Better Thesis. Cham: Springer 2014. O'Leary, Z. The Essential Guide to Doing Your Research Project. London: Sage 2017.

Turabian, K. Student’s Guide to Writing College Papers, Fifth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Turabian, K. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Regular participation in the seminar, submission of the bachelor thesis.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů