Texty a kontexty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TK1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

Kurz má formu pravidelného diskusního setkání nad průběžnou četbou, doplněného přednáškami. Každý semestr se soustředí na jeden klíčový titul nebo soubor textů k danému tématu. Předmět klade důraz na domácí přípravu: četbu zadané literatury a rešerše a studium dalších relevantních titulů.

Výsledky učení

Studenti získají schopnost rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody svého oboru a přehled o aktuální odborné literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Pokročilá angličtina, schopnost číst odborné texty a diskutovat o nich v AJ.

Literatura

Aktuální teoretické, historické a kritické práce z oblasti fotografie a vizuální kultury, konkrétní tituly budou vždy upřesněny začátkem semestru.

ZS 2020:

Rachel Plotnick, Power Button. The MIT Press 2018.

Nathan Jurgenson. The Social Photo. Verso 2019.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem jejího absolvování je aktivní účast na semináři, závěrem semestru studenti odevzdávají kritickou esej v rozsahu 5-10 normostran. Práce posílejte ve formátu pdf současně na tomdvorak@famu.cz a michal.simunek@famu.cz do 11. ledna 2021.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů