Texty a kontexty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TK1 ZK 2 2T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají schopnost rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody svého oboru a přehled o aktuální odborné literatuře.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Pokročilá angličtina, schopnost číst odborné texty a diskutovat o nich v AJ.

Obsah kurzu

Kurz má formu pravidelného diskusního setkání nad průběžnou četbou, doplněného přednáškami. Každý semestr se soustředí na jeden klíčový titul nebo soubor textů k danému tématu. Předmět klade důraz na domácí přípravu: četbu zadané literatury a rešerše a studium dalších relevantních titulů.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální teoretické, historické a kritické práce z oblasti fotografie a vizuální kultury, konkrétní tituly budou vždy upřesněny začátkem semestru.

ZS 2020:

Rachel Plotnick, Power Button. The MIT Press 2018.

Nathan Jurgenson. The Social Photo. Verso 2019.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem jejího absolvování je aktivní účast na semináři, závěrem semestru studenti odevzdávají kritickou esej v rozsahu 5-10 normostran. Práce posílejte ve formátu pdf současně na tomdvorak@famu.cz a michal.simunek@famu.cz do 11. ledna 2021.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 111
Lažanský palác
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů