Současná fotografie a umění 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SOFU1 zkouška 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v současném umění, rozumí současným teoriím umění a fotografie, umí přemýšlet o fotografii v kontextu aktuálních diskusí o technických obrazech a dílčí diskutovaná témata umí reflektovat ve vlastní tvůrčí práci.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz představuje rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním, a to zejména v návaznosti na předmět Dějiny a teorie fotografie 1 a 2. Jednotlivé semináře budou sledovat určitou chronologii, ale hlavně tematickou souvislost. Doplní je návštěvy výstav a hostů. Vzhledem k otevřené povaze současného umění (na rozdíl od dějin umění), ale také v rámci množství možných přístupů, bude seminář reagovat na konkrétní zájmy studentů.

Hlavní témata

Seznam témat je orientační a může se změnit.

 1. Úvod do studia současného umění, souvislost dějin fotografie a dějin umění; Moderní / současné / postsoučasné; Mediální / postmediální
 2. Identita, feminismus, queer, multikulturalismus, poskoloniální studia – kořeny v Apropriaci, Cindy Sherman, Dan Graham, Okwui Enwezor, Radek Brousil
 3. Kurátorství a klíčové výstavy současného umění – Malé dějiny kurátorství, When Attitudes becomes forms, Rooms, Pictures, Documenta; Vystavování současného umění – White cube, Institucionální kritiky, Bienalizace, postsoučasné umění, Wolfgang Tillmans
 4. Konceptuální a postkonceptuální umění – Peter Osborne, Karel Císař; Kolaborativní obrat, umělecké/fotografické skupiny – Atlas, ZIP, Slavs and Tatars, Hynek Alt, Jasanský-Polák
 5. Sociální obrat – Eva Koťátková, Kateřina Šedá; Umění a výzkum – News from nowhere
 6. Nefotografie – současná mimoaparátová fotografie, X Laruelle
 7. Dějiny budoucnosti, repolitizace současného umění – Berlínské bienále, Angažované umění a fotografie
 8. Videoart a fotografie před internetem – Jennifer in Paradise, Constant Dullart
 9. Fotografie po internetu I. – Marisa Olson, Domenico Quaranta, Gene McHugh, Artie Vierkant); Fotografie po internetu II. – DIS, K-HOLE, instagramismus - Manovich, vizualizace, corporate, diagramy, Simon Denny
 10. Realism/Materialism/Art, Teorie a fotografie dnes
 11. Současná narativní fotografie a videoart – David, Ondák, videoart; Hudba a fotografie – Holly Herndon, Diedrich Diedrichsen, ontologie/zvuk/obraz
 12. Archiv dnes – Taryn Simon, Simon Deny, Petra Feriancová, Roman Štětina

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Ariella Azoulay, Civil Imagination: A Political Ontology of Photography. Verso 2012.

Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Charlotte Cotton, The Photograph as Contemporary Art. Thames & Hudson 2014.

Christoph Cox, Jenny Jaskey, Suhail Malik (Eds.). Realism Materialism Art. Sternberg Press 2015

Dvořák, Tomáš, and Jussi Parikka, eds. Photography off the Scale: Technologies and Theories of the Mass Image. Technicities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021.

Fisher, Anna Watkins. The Play in the System: The Art of Parasitical Resistance. Durham: Duke University Press, 2020.

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Praha: Fra 2013.

Francoise Laruelle, Koncept nefotografie. Praha: Fotograf 2013.

Lev Manovich, Jazyk nových médií. Praha: Karolinum 2016.

João Ribas (Ed.), In the Holocene. Cambridge: MIT 2015.

Kaja Silverman, The Miracle of Analogy, or The History of Photography, Part 1. Stanford University Press 2015.

Rubinstein, Daniel, ed. Fragmentation of the Photographic Image in the Digital Age. Routledge History of Photography. New York, NY: Routledge, 2020.

Doporučená literatura:

Karel Císař, Co je to fotografie. Praha: Herrmann & synové 2004.

Karel Císař, Fotografie po konceptuálním umění. Sešity pro umění a příbuzné zóny 11/2011:

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit11-cisar.pdf

Vilém Flusser, Do univerza technických obrazů. Praha: OSVU 2001.

Václav Janoščík, Objekt. Praha: Kvalitář 2015.

David Korecký, ed. Médium kurátor, Role kurátora v současném umění. Praha: Agite / VŠUP 2009.

Brian O‘Doherty, Uvnitř bílé krychle. Praha: tranzit 2014.

Hans Ulrich Obrist, Stručná historie kurátorství. Kutná hora: GASK 2012.

Domenico Quaranta, Beyond New Media Art. Brescia: LINK Editions 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je povinen během studia připravit asi patnáctiminutovou prezentaci autora, teoretického problému či jiného tématu z oblasti současné fotografie. Prezentace spočívá v představení obrazového materiálu, seznámení s fakty, teoretickou analýzou tvorby autora či jiné dané problematiky a uvedení literatury. Výběr tématu po dohodě s pedagogem. Na konci semestru ústní zkouška, resp. diskuse. Alternativně lze zkoušku splnit vlastním výstavním či uměleckým projektem nad rámec běžných klauzur a ve spojení s probíranými tématy.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů