Seminář diplomové práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SEDP1 zápočet 5 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 89 až 114 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Michal ŠIMŮNEK

Obsah

Seminář kvalifikační (bakalářské a diplomové) práce

27. 10. 2023 představení požadavků na kvalifikační práce a státní zkoušky

individuální konzultace se školiteli

18.12. 2023 - odevzdání finální verze projektu bakalářské/diplomové práce - viz struktura níže - zaslat na tomdvorak@famu.cz, v kopii školiteli

8. 1. 2024 - vložení údajů (název práce, školitel) do KOSu

22. 4. 2024 - odevzdání kvalifikační práce v tištěné i elektronické (KOS) podobě

Projekt bakalářské/magisterské práce / Project of bachelor/master thesis

Název/Title:

max 60 znaků / max 60 characters

Podnázev/Subtitle:

volitelný/optional

Vedoucí/Supervisor:

Synopse/Synopsis

2 strany (cca 3600 znaků): stručné shrnutí obsahu, cílů a metod

2 pages (c. 3600 characters): short summary of theme, objectives and methods

Pracovní obsah/Tentative contents

heslovitě struktura práce, kapitoly

bulleted list of thesis chapters

Bibliografie/Bibliography

alespoň 10 položek (knih, článků, kapitol…) základní odborné literatury

at least 10 items (books, articles, chapters…) of basic scholarly literature

Výsledky učení

Student ovládá formální náležitosti psaní odborných textů, zná citační normy, umí provádět literární rešerše a zpracovat projekt výzkumně zaměřené písemné práce.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná:

Shirley, R. - Simmons, M. Photographers and Research: The role of research in contemporary photographic practice. London: Taylor & Francis 2017.

Collinsová, H. Kreativní výzkum: teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví. Praha: Institut umění - Brno: Barrister & Principal 2017.

Studijní opora pro předmět Seminář diplomové práce 1.

Doporučená:

Loveless, N. How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation. Durham - London: Duke University Press 2019.

Belcher, W. J. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Dunleavy, P. Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. London: MacMillan 2003.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia 1997.

Evans, D. - Gruba, P. - Zobel, J. How to Write a Better Thesis. Cham: Springer 2014.

Geršlová, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing 2009.

O'Leary, Z. The Essential Guide to Doing Your Research Project. London: Sage 2017.

Silverman, J. - Rader, D. Writing About Visual and Popular Culture. Peterborough: Broadview Press 2018.

Soles, D. The Academic Essay: How to Plan, Draft, Write and Revise. Studymates 2005.

Staroňová, K. Vedecké písanie. Bratislava: Osveta 2011.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2006.

Široký, J. a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges 2019.

Široký, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press 2011.

Turabian, K. Student’s Guide to Writing College Papers, Fifth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Turabian, K. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání projektu diplomové práce.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
DVOŘÁK T.
09:50–11:25
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:50–11:25 Tomáš DVOŘÁK Učebna KF 112
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů