Podzimní magisterské praktikum: Tvorba vizuálního projektu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PMPVP ZK 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš DVOŘÁK, Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ, Štěpánka ŠIMLOVÁ, Michal ŠIMŮNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen s šíří výrazových prostředků, technických a obsahových aspektů, které může uplatnit ve vlastní tvorbě. Student umí zasadit vlastní tvorbu do širšího historického a uměleckého kontextu.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je úzce spjat s ostatními předměty magisterského praktika. Jeho úkolem je rozšiřovat výrazový rejstřík posluchače jak v technickém, tak zejména v obsahovém aspektu vlastní tvorby. Posluchač se učí zobecňovat a rozšiřovat důvody a inspirační zdroje vlastní tvorby, hledat a rozvíjet souvislosti se současnými tendencemi vizuálního umění, zařazovat vlastní tvorbu do širšího kontextu, být si vědom historických souvislostí. V oblasti technického zpracování se posluchač soustředí na precizní provedení a adjustaci. Předmět motivuje posluchače k intenzivní, kontinuální a soustředěnou práci, která obsahuje orientaci v tématu, vymezení a verbalizaci tématu, zvolení média a jeho podoby, realizaci práce.

– úvod do tématu, specifikování výstupů, zásady tvorby a kontinuální práce, principy provázání s ostatními předměty

– seminář, společná konzultace – ideové koncepce přístupu k tématu

– seminář, společná konzultace – vymezení tématu, konzultace návrhů, skici – společný feedback, specifikace rozsahu, časové a technické náročnosti, výběr médií, proveditelnost

– společná konzultace práce v procesu – revize původního záměru, sledování tvůrčího procesu a vlivů, které působí na finální podobu,

– společná konzultace práce v procesu – řešení technických problémů realizace, specifikace adjustace a prezentace v daném prostoru

– prezentace finální podoby

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1863970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London ; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, průběžná práce na autorském projektu, která obsahuje inovativní a kreativní přístupy k tématu. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
ŠIMLOVÁ Š.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů