Nová média a 3D grafika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NMD2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render, programování). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.) Pro posluchače, kteří s 3D grafikou již pracují ve své autorské tvorbě je předmět rozšířen o individuální konzultace vzhledem ke konkrétním autorským projektům.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblastech jako je tvorba statického a pohyblivého obrazu a realtime simulace v kontextu současného umění. Je koncipován v návaznosti na práci s pohyblivým obrazem. Reflektuje předchozí zkušenosti, znalosti a záměry posluchače. Pro začínající vytváří prostor pro osvojení si základů práce s aplikací – tzv. Basic. Pro zkušenější posluchače poskytuje individuální konzultace nad konkrétním projektem, popř. klauzurním výstavním projektem.

Hlavní témata:

1/ úvod do kurzu, příklady použití, ukázky, zjištění skutečných znalostí, potřeb a cílů posluchačů, vytvoření skupiny „basic“ a skupiny pokročilejších studentů s jejich konkrétními záměry

2/ představení základních nástrojů – úvod do statického obrazu – příprava vstupů pro 3D modelaci

3/ individuální konzultace na základě zadaného cvičení / individuální konzultace pro rozpracované projekty

4-5/ 3D modely, materiály, textury – úvod, ukázky, společné cvičení

6 - 7/ pohyblivý obraz a realtime simulace – společné cvičení / individuální konzultace

8/ animace – společná demonstrace / individuální konzultace

9/ render

10/ programování základy + individuální konzultace

11/ 3D tisk, simulace, virtuální realita

12/ společná prezentace - hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

flippednormals https://www.youtube.com/c/FlippedNormals

blender guru https://www.youtube.com/c/BlenderGuruOfficial

blender secrets https://www.youtube.com/c/BlenderSecrets

Ian Hubert https://www.youtube.com/c/mrdodobird/videos

askNK www.youtube.com/c/askNK

Ducky 3D https://www.youtube.com/channel/UCuNhGhbemBkdflZ1FGJ0lUQ

CG Matter https://www.youtube.com/c/CGMatter

https://www.blendernation.com/

https://www.creativeshrimp.com/

https://cgcookie.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na docházku, aktivní účast v hodinách a splnění finálního úkolu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů