Techniky fotografie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TECH1 zkouška 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači získají přehled o práci ve studiu, se základní znalostí a dovedností používání studiového vybavení. Na základě praktických demonstrací a vlastní práce si osvojí základní znalosti svícení ve studiu, zobrazování geometrických těles a vyvolávání filmů. Seznámí se se zásadami a pravidly práce ve fotokomoře. Zhotoví a vyzvětšují velkoformátový portrét, na který si udělají přípravu.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem tohoto předmětu je skladba na sebe navazujících cvičení, jejichž hlavním úkolem je, že studenti získají základní znalosti k ovládání klasické technologie, seznámí se s postupy při fotografování, nasvětlování předmětů z různých materiálů, osvojí si potřebné návyky při práci i přípravě studia. Zároveň dojde k vzájemnému poznání skutečných předchozích zkušeností v rámci ročníku a společné přípravě dalších aktivit, které budou potřeba k vyrovnání úrovně zkušeností a znalostí studentů ročníku. Součástí předmětu je i zadávání rychlých cvičení každý den.

Hlavní témata

1 – 3/ Úvodní technické cvičení seznámení s vybavením v ateliéru.

Cílem tohoto cvičení je získat základní znalosti k ovládání klasické technologie, seznámit se s postupy při fotografování, nasvětlování předmětů z různých materiálů.

a/ Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů. Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů, jejich výhody, způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky.

b/ Základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití

4 – 5/ Fotografie struktury povrchu předmětu dokonale osvětlená a vyostřená v celé ploše s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky. Vyvolání filmu pomocí tanku JOBO. Pracuje se s velkoformátovým přístrojem Sinar na ploché kazety 9x12 cm

odevzdává se: 1 zvětšenina 30x40 cm na barytovém papíře

6 – 9/ Perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu scény v ateliéru

Praktická část:

1 fotografie kompozice geometrických předmětů s rozdílem v nasvětlení jednotlivých ploch 1,5 EV a precizním využitím restituce kolmic. Snímek bude zhotoven fotoaparátem Sinar 9x12 cm

odevzdává se: 1 zvětšenina 30 x 40 cm na barytovém papíře

1 fotografie geometrických předmětů, pořízená na digitální fotoaparát. Mohou zde být porušeny pravidla z předchozího snímku /nadhled, podhled bez restituce, tvrdé nasvětlení bez prosvětlení a podobně podle vlastního uvážení studenta/.

10 -12/ příprava na velkoformátový portrét, koncepce, práce s modelem, zkušební snímky. Zhotovení portrétu – pořízeného velkoformátovou kamerou 18x24 cm při zábleskovém a denním světle a zhotovení metrové zvětšeniny po předchozím kontaktování negativu.

Odevzdává se: 1 metrová zvětšenina a 1 kontakt 18x24 cm na barytovém papíře

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Alton John: Painting With Light, University of California Press, 2013

Bredbury Richard: Mastering Lighting & Flash Photography : A Definitive Guide For Photographers, GMC Publications, 2021

Hunter Fil: Light - Science & Magic - An Introduction to Photographic Lighting, Taylor and Francis, 2021

Hirsch Robert: Light and Lens: Photography in the Digital Age, Routledge, 2018

Simmons Robert: Lighting in Photography, Hassell Street Press, 2021

Doporučená:

Child John: Studio Photography: Essential Skills, Taylor & Francis Ltd, 2018

Leibovitz Annie, Fuller Alexandra: Portraits 2005-2016, Phaidon Press, 2019

Lindbergh Peter, Wender Wim: Untold Stories, Taschen, 2021

Nan Goldin: The Other Side 1972-1992, Scalo Verlag Ac, 2020

Nan Goldin: Portraits, Actes Sud, 2020

ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie, 1956

SCHRODER, Gottfried. Technická optika, 1981

JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, 1955

JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu

ŠMOK, Ján. Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 80% a účasti na společných fotografických akcích. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií v rámci společného setkání nad výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–16:25 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů