Techniky fotografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307TECH2 zkouška 2 26 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači získávají teoretické a praktické zkušenosti ve využití analogové a digitální fotografie zejména ve studiu. Pracují se snímáním reflektivních materiálů, seznamují se s historickými a nestandardními fotografickými technikami formou praktických cvičení. Procvičují si práci s barevnou inverzí a vyvolávací proces E6.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět navazuje na Techniky fotografie 1, rozvíjí osvojené znalosti, dovednosti a návyky. Předmět pokračuje ve své praktické části fotografováním ve studiu, zejména předmětů odrážejících světlo, jako jsou kov, sklo, porcelán. V této části se studenti dále setkávají s praktickým porovnáváním klasického fotoaparátu na film a digitálního fotoaparátu a srovnání výhod a nevýhod. Dále je obsahem předmětu i seznámení s tzv. nestandardními technikami fotografie a práce s barevnou inverzí.

Hlavní témata

1-2/

Seznámení s pracovními postupy při obsluze digitálních fotoaparátů např. Canon, Mamiya 645DF DM22, Pentax 645Z, Hasselblad X1D-50C a možnostmi jejich využití zejména v porovnání výsledků analogové a digitální fotografie.

3-4/

Praktická část:

následující cvičení budou vždy předem definována, zda se odevzdají v provedení analogové fotografie formát negativu min 6x9 cm zvětšenina na barytové podložce, nebo digitální fotografie vytištěná na školní tiskárně Epson, materiál a povrch dle dohody.

Technické základy fotografování kovových předmětů.

odevzdává se: 1 černobílá fotografie 30x40 cm

5-6/

Technické základy fotografování skla, možnosti nasvětlení a použitého materiálu odevzdává se:

odevzdává se: 1 fotografie skla 30x40 cm na světlém pozadí s černou kontinuální linií popřípadě kombinovaná s vhodným leskem, materiál je černobílý film.

1 barevná fotografie skla na tmavém pozadí se světlou obrysovou kontinuální linií, pořízenou na digitální fotoaparát, tisk A3. Předpokládá, že zde budou využity všechny možnosti, které digitální technologie nabízí včetně postprodukčních úprav ve Photoshopu. Výsledkem by měla být fotografie, která zvolené sklo zachycuje v jeho optimální podobě. Možné zpracování i jako bod 4.

7-8/

Interpretace: student si zvolí jednu fotografii nebo obraz, kterou napodobí a to zejména v oblasti celkového vyznění, charakteru světla, tonalitě a barevnosti. Rekvizity snímku mohou být nahrazeny tak, aby odpovídaly povaze zobrazovaného předmětu, ale nemusí ho kopírovat. odevzdává se: 1 fotografie pořízená na digitální fotoaparát, tisk dle potřeby

9/

technologie práce s barevnou inverzí, včetně demonstrace vyvolání procesem E6 ve Studiu Beroun

10-11/

příprava na technologii mokrého kolodiového procesu - ferrotypie a amnrotypie, která bude realizováno v rámci plenérového cvičení, nebo modulu

12/

příprava na technologii kyanotypie /modrotisk/ jako jedna z možných technologií realizace plenéru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Rand Glen: Lighting And Photographing Transparent And Translucent Surfaces, Amherst Media, 2019

Photographing the Unseen World

Davies Adrian: Art and Techniques, The Crowood Press, 2020

Jaroslav Róna: Architectons and Machines, Books & Pipes, 2021

Sylva Macková, Czech Glass, VŠUP, 2018

Kehlmann Robert: The Inner Light: Sculpture by Stanislav Libensky and Jaroslava Brychtova Univ of Washington Press, 2012

Rooney E. Ashley, Purchia Barbara: Glass Art: 112 Contemporary Artists, Schiffer, 2016

Pelikan Wilhelm: The Secrets of Metals, SteinerBooks, Inc, 2016

Doporučená:

Alton John: Painting With Light, University of California Press, 2013

Bredbury Richard: Mastering Lighting & Flash Photography : A Definitive Guide For Photographers, GMC Publications, 2021

Hunter Fil: Light - Science & Magic - An Introduction to Photographic Lighting, Taylor and Francis, 2021

Hirsch Robert: Light and Lens: Photography in the Digital Age, Routledge, 2018

Simmons Robert: Lighting in Photography, Hassell Street Press, 2021

Child John: Studio Photography: Essential Skills, Taylor & Francis Ltd, 2018

Leibovitz Annie, Fuller Alexandra: Portraits 2005-2016, Phaidon Press, 2019

Lindbergh Peter, Wender Wim: Untold Stories, Taschen, 2021

Nan Goldin: The Other Side 1972-1992, Scalo Verlag Ac, 2020

Nan Goldin: Portraits, Actes Sud, 2020

ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie, 1956

SCHRODER, Gottfried. Technická optika, 1981

JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, 1955

JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu

ŠMOK, Ján. Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 80% a účasti na společných fotografických akcích. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií v rámci společného setkání nad výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)
STECKER M.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–14:45 Martin STECKER Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů