Klauzurní zkouška před SZZ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLSZ zkouška 2 30 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 20 až 30 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Komise, složená především z vedoucích ateliérů KF, vede s aspirantem kritickou diskuzi, jejímž cílem je především odhalit slabá a problematická místa projektu. Dává posluchačovi zpětnou vazbu a doporučuje řešení možných technických či technologických řešení. Zpětná vazba slouží aspirantovi k vytvoření finalizačního a instalačního plánu. Zároveň mu poskytuje podklady pro zpřesnění prezentace, explikace a celkově k přípravě na předmětnou část SZZ a její představení před komisí SZZ.

Forma studia

zkouška

Předpoklady a další požadavky

Ukončení všech praktických předmětů

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška představuje prezentaci výsledků praktických a uměleckých předmětů (realizaci zadání, cvičení, vlastní umělecké projekty). Výstavní projekt, který je součástí SZZ prezentuje posluchač jako práci v procesu a je doplněna písemnou explikací. Prezentace obsahuje rozpracovaný koncepční záměr, ukázky projektu, volbu materiálů, návrh na závěrečnou instalaci, způsoby adjustace atd. Upřesnění posluchač obdrží od vedoucího práce vzhledem ke zvoleným médiím a typu projektu.

Jedná se o zkoušku v průběhu zkouškového období minimálně 3 týdny před instalací závěrečného výstavního projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Ukončení všech praktických předmětů

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů