Katedrové soustředění 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KAS3 Z 1 16 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná základní principy veřejné prezentace své vlastní dosavadní tvorby. Student zná tvůrčí zaměření ostatních studentů a vnímá možnosti případné spolupráce s ostatními studenty.

Forma studia

prezenčně

Předpoklady a další požadavky

autorské portfólio k 10-ti minutové prezentaci vlastní práce

Obsah kurzu

Katedrové soustředění je unikátní intenzivní setkání posluchačů napříč ročníky, ateliéry, bakalářským a magisterským programem, společné pro programy v českém i anglickém jazyce, kde jsou přítomni všichni interní a většina externích pedagogů. Náplň soustředění tvoří profilová prezentace nejaktuálnějších projektů a fáze tvorby všech posluchačů, rozšířené představení nabízených předmětů s možností individuálních konzultací, představení pedagogů s příklady jejich práce, praktické ukázky z připravovaných workshopů a praktických předmětů, teambuildingové aktivity atd.

Harmonogram První den

Dopoledne – příjezd, ubytování, společný oběd

Odpoledne – prezentace prací studentů – každý cca deset minut

Večer – pokračování v prezentaci prací studentů, teambuildingové aktivity, hry

Druhý den

Dopoledne – představení náplně a připravovaného programu jednotlivých specializovaných ateliérů

Odpoledne - Představení obsahu ostatních předmětů a dílen, individuální či skupinové konzultace s pedagogy Večer - Pokračování v prezentaci studentských projektů, teambuildingové aktivity, hry

Třetí den

Dopoledne - Společné cvičení – archetypy a jejich rozbor, dokončení prezentací studentských projektů

Odpoledne - Předání objektu a odjezd

Doporučená nebo povinná literatura

Bourriaud, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit, 2004.

Elkins, James. Art Critiques: A Guide. 3rd definitive edition. Washington, DC: New Academia Pub, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na soustředění a splnění dílčích úkolů, zejména představení vlastní dosavadní tvorby pedagogům a ostatním studentům studijního programu. Hodnotí se účast a prezentace.

Poznámka

cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů