Ateliér klasické fotografie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AKLF6 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač využívá všechny poznatky získané ve studiu, identifikuje svoje inspirační zdroje, provádí základní praktickou analýzu svého projektu i v teoretické rovině. Je schopen svoji práci nahlížet v historickém kontextu vývoje a poselství fotografie. Vytváří výstavní projekt se všemi nároky na kvalifikační práci. Důsledně dbá na provázání požadované technické dokonalosti, koncepčního záměru a smyslu své práce v kontextu vizuálního umění

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk, mokrý kolodiový proces či práce s želatinou a její přenos na jiné materiály. U fotografií, kde je nositelem pozitivního obrazu negativ, je výsledkem pouze jediný originál.

V ateliéru je kladen stejný důraz i na současné podoby fotografie a současnou technologickou inovaci., zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie nových světelných zdrojů, pořizování letecké fotografie pomocí dronu, či získávání extrémně kvalitních snímků skládáním obrazu pomocí různých robotických zařízení.

Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci ateliéru.

V tomto předmětu se posluchač připravuje zejména

Hlavní témata

1 – 3/ Konzultace záměrů závěrečného výstavního projektu, vytvoření pracovního plánu, příprava a realizace zkoušek

4 - 6/ Konzultace práce v procesu – korektura, revize zvoleného přístupu a plánovaného výstup

6 - 7/ účast na ateliérových cvičeních a dílnách nestandardních technik.

8 - 9/ individuální práce na projektu a ateliérovém cvičení – individuální konzultace

10 - 12/ realizace kvalifikačního výstavního projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Lubben Kristen: Magnum Contact Sheets, Thames & Hudson Ltd, 2017

Frank Robert, Kerouac Jack: The Americans, Steidl Verlag, 2018

Fancher Nick: Studio Anywhere: A Photographer's Guide to Shooting in Unconventional Locations, Peachpit Press, 2015

Jacobson Quinn B.: Chemical Pictures The Wet Plate Collodion Book: Making Ambrotypes, Tintypes & Alumitypes, StudioQPhotographt, 2013

https://www.amazon.com/Chemical-Pictures-Plate-Collodion-Book/dp/1482659948?asin=1482659948&revisionId=&format=4&depth=1

Gernsheim Helmut: The History of Photography: The Age of Collodion, Thames & Hudson, 1989

Jacobson Quinn B.: Chemical Pictures: Making Wet Collodion Negatives: Albumen, Salt, & Collodio-Chloride Prints, StudioQPhotographt, 2013

Doporučená:

Warner Marien Mary: Photography: A Cultural History (5th edition), Laurence King Publishing, 2021

Bouveresse Clara: Women Photographers, Thames & Hudson, 2020

Frank Robert, Kerouac Jack: The Americans, Steidl Verlag, 2018

Wintour Anna: Annie Leibovitz: Wonderland, Phaidon Press, 2021

Curley Marshall: Mastering Light: Classic Techniques for Expressive Portrait Photography, Amherst Media, 2017

Hunter Fil, Biver Steven, Fugua Paul: Light Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting, Routledge, 2015

Adams Ansel: The Negative, Ansel Adams Photography, Series 2, 2015

Adams Ansel: The Camera, Ansel Adams Photography, Series 1, 2014

Adams Ansel: The Print, Ansel Adams Photography, Series 1, 2014

Henri Cartier-Bresson: The Decisive Moment, Steidl, 2018

Knight Chris: Dramatic Portrait: The Art of Crafting Light and Shadow, Rocky Nook, 2017

Barnbaum Bruce: Essence of Photography,The: Seeing and Creativity, Rocky Nook, 2021

Jacobson Quinn B.: Chemical Pictures: Making Ambrotypes, Tintypes, Negatives and Prints, StudioQPhotographt, 2020

Guillory Ty: Making the Traditional Wet Plate Camera: Suitable for Wet Plate Collodion, Dry Plate, or Daguerreotype Photography, Ty Guillory Publisher, 2019

Christopher James: The Book of Alternative Photographic Processes 3rd Edition, Sengage Learning, 2015

Anderson Christina: Gum Printing: A Step-by-Step Manual, Highlighting Artists and Their Creative Practice (Contemporary Practices in Alternative Process Photography) 1st Edition,

AFocal Press Book Routledge, 2021

Anderson Christina: Cyanotype: The Blueprint in Contemporary Practice (Contemporary Practices in Alternative Process Photography) 1st Edition, AFocal Press Book Routledge, 2021

Anderson Christina: Salted Paper Printing: A Step-by-Step Manual Highlighting Contemporary Artists (Contemporary Practices in Alternative Process Photography) 1st Edition, AFocal Press Book Routledge, 2021

Enfield Jill: Guide to Photographic Alternative Processes: Popular Historical and Contemporary Techniques (Alternative Process Photography) 2nd Edition, Taylor and Francis group, 2020

Sutton Thomas: A Treatise on the Positive Collodion Process, HardPress Publishing, 2019

Company Eeastman Kodak: Collodion and the Making of Wet Plate Negatives for Photo-Engraving Work: A Handbook of Information Concerning the Production of Wet Plate Negatives b, Chizine Pubn, 2017

Klein Henry Oscar: Collodion Emulsion and Its Applications to Various Photographic and Photo-Mechanical Purposes with Special Reference to Trichromatic Process Work, Franklin Classics, 2018

Norris Debra: Issues in the Conservation of Photographs, Getty Trust Publications, 2010

Baker Thomas Thorne: Photographic Emulsion Technique, Hassell Street Press, 2021

Long Charles: Dry Collodion Process, Alpha Edition, 2021

Hannavy John: Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, Routledge, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, realizace individuálního výstavního projektu, příprava a realizace výstavního projektu jako součásti kvalifikační zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů